Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde kurulan Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Rezmi gazetede yayımlandı.

Merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis hakkında bilimsel çalışmalar yapılacak, Türkiye'de ve uluslararası alanda akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturulacak, uluslararası düzeyde uzmanlaşmış ve profesyonel akademisyenler yetiştirilecek.