Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde (nisan-haziran) gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 5,2 büyüdü.