İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Eylül 2006 tarihli kararıyla 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenen 20 Ekim 2017 tarihli kararıyla da restorasyon projesine göre Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Beyoğlu'ndaki kabrinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon yapılacak.