Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı UAEA, Suudi Arabistan'ın barışçıl amaçlarda kullanmak amacıyla nükleer enerji santralini kurmaya ilişkin "Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme (INIR)" misyon raporunu hazırlamak üzere Riyad'daki Kral Abdullah, Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri'nde (KA-CARE) incelemelerde bulunacak.

UAEA, söz konusu raporu hazırlarken "ülkenin ulusal nükleer enerji projesinin UAEA'nın gereksinimlerine uyumlu olup olmaması bakımından" esas alacak.