YÖK tarafından, yabancı üniversitelerin Türkiye'de açtığı gayriresmi şubelere itibar edilmemesi gerektiği duyurdu.