Akkuyu Nükleer proje şirketinin sunulan dokümanların TAEK tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde dokümanlarda aranan şartlar ve başvuru kurallarının titizlikle incelenmesinin ardından "sınırlı çalışma izni" alındı.