Rus medyasına konuşam Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hristiyan azınlıkları yok etmediğini bilakis dini topluluklarla arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu savundu. 

Patrik Kirill, “Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı” ifadelerini kullandı.