Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BAE'nin "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yi ihlal ettiği gerekçesiyle Katar'ı haklı buldu ve bağlayıcı olan bazı önlemlerin alması gerektiğini kararlaştırdı.

Bu karara göre, Katar, BAE aleyhine UAD'a dava açabilecek.