Resmi Gazete'nin güncel sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi kurulacaktır.

Kararda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun da kapatılacağı belirtildi.