Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'de bedelli sermaye artırımına ilişkin karar alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bankamızın esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL çıkarılmasına, artırılan 1.150.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların üzerlerinde herhangi bir imtiyaz olmaksızın her biri 1 Türk Lirası nominal değerli 1.150.000.000 adet nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına, esas sözleşmenin 8. maddesiyle yönetim kuruluna verilen yetki uyarınca mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 1 adet pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa izleyen iş günü sona ermesine, yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, işbu karara konu sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin raporun kabul edilmesine, işbu karar kapsamında sermaye artırımına ilişkin her türlü işlemlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması, gerekli sözleşmelerin imzalanması ve her türlü işlemin sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı