Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ın dijital reklamcılık faaliyetlerine yönelik bir rekabet soruşturması başlattı.
AB Komisyonu, Google'ın reklam teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek için resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.
Açıklamada, Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığının ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarının zarar görüp görmediğinin inceleneceği belirtildi.
Google'ın, web sitelerinde ve uygulamalarda üçüncü kişilerin kullanıcı verilerine erişimin reklam amaçlı olarak kısıtlanıp kısıtlanmadığını araştıracağına işaret edilerek, şirketin söz konusu verileri yalnızca kendi kullanımı için depolayıp saklamadığı değerlendirilecek.
AB Komisyonu, AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketleri sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisine sahiptir. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar veren durumların tespiti halinde AB Komisyonu bu duruma son vererek şirketlere yüksek cezalar kesiyor.
Geçmişte AB, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerinden yararlandığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a soruşturma başlatmıştı.
İnceleme sonucunda AB, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kurallarını ihlal ettiği, şirketin arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini tanıtarak ve rakiplerinin görünürlüğünü azaltarak bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini kötüye kullandığı sonucuna varmıştır.
Bu nedenle AB Komisyonu, Google'a 2017 yılında 2,42 milyar avro para cezası verdi ve arama motorunun alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit davranmasını talep etti. Google cezaya itiraz etti.