Bilim adamları, "yaşanabilir bölge"deki Dünya benzeri dış gezegenlerin neredeyse hiçbirinin yaşama ev sahipliği yapmak için doğru koşullara sahip olmadığını keşfettiler.
"Yaşanabilir bölge", sıvı su için uygun ne çok sıcak ne de çok soğuk koşulların olmadığı bir yıldızın yörüngesindeki alandır.
Çok az sayıda ötegezegen, yıldızlarının etrafındaki "yaşanabilir bölgede" bulunuyor. Ancak Napoli Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, burada tek başına bir gezegenin varlığının yeterli olmadığını buldu.
Çalışmada 10 ötegezegenin oksijen fotosentetik kapasitesi ölçüldü. Çünkü Dünya'daki gibi zengin bir biyosferde fotosentez, doğru miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyar ve her yıldız bunu sağlayamaz.
Araştırmacılar, bu gezegenlerin yıldızlarından ne kadar fotosentetik olarak aktif radyasyon (400-700 nanometre dalga boyu bant aralığındaki ışık enerjisi - FAR) aldığını hesapladılar.
Gezegenlerin genellikle yeterli FAR sağlamak için çok soğuk olan yıldızların etrafında döndüğü ortaya çıktı.
Fotosentez için yeterli FAR sağlayan yıldızların Dünya'daki gibi bir biyosfer için yeterli olmadığı belirlendi.
Dünya'dan yaklaşık 1.200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Kepler-442b, incelenen tüm gezegenler arasında en uzak noktaya ulaşan gezegen oldu. Uzmanlar, bu süper Dünya'nın yaşam için biraz umut verdiğini kaydetti.
"KIZIL CÜCELER GALAXYİMİZDE EN YAYGIN YILDIZ TÜRLERİDİR"
Hakemli bilimsel dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayınlanan çalışma az sayıda gezegen üzerinde yapılmış olsa da bilim insanları daha önceki bilgilere dayanarak çoğu gezegenin yaşam şartlarına sahip olmadığını söylediler.
Çünkü Samanyolu Galaksisi'ndeki çoğu yıldız kırmızı cücedir. Kırmızı cüceler, etraflarındaki gezegenlerde herhangi bir fotosentetik aktivite üretemeyecek kadar soğurlar.
Araştırmanın baş yazarı Profesör Giovanni Covone, "Kırmızı cüceler galaksimizdeki en yaygın yıldız türüdür" dedi.
"Bulgular, diğer gezegenlerdeki Dünya benzeri koşulların düşündüğümüzden çok daha az yaygın olabileceğini gösteriyor."
Öte yandan Güneş'ten daha sıcak yıldızların yaşam için uygun koşulları sağlayamadığı belirlendi. Çünkü bu yıldızlar yeterince UZAK üretseler de karmaşık organizmaların gelişmesi için yeterince uzun yaşamazlar.