CHP Covid-19 Danışma Kurulu'undan covid19 ile ilgili açıklama yapıldı. yapılan açıklamada şöyle denildi:

"COVID-19 pandemisinde epidemiyolojik ölçütlere göre henüz salgın ülkemizde kontrol altına alınabilmiş değildir. Günlük ortalama vaka sayısı 50 binin, ölüm sayısı ise 200’ün üzerindedir… Salgın kontrol altına alınmadan bazı halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmış olması, salgının kontrol altına alınmasını geciktirebileceği gibi özellikle risk gruplarında yer alan yurttaşlarımız için pandeminin hastaneye yatışlar, yoğun bakıma yatışlar ve ölüm açısından yükünü de artırabilir.

Bu bağlamda;

Açık havada fiziksel mesafenin korunduğu koşullarda maske takılmasına zaten gerek yoktur ancak fiziksel mesafenin korunamadığı koşullarda salgın kontrol altına dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz;
Kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olduğuna ilişkin nesnel bir ölçütü uygulamaya koymak ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda olanaklı görünmemektedir. Üstelik havalandırmanın yeterli olması kapalı ortamlarda bulaşı tamamen önlemek için yeterli değildir. Bu nedenle salgın kontrol altına alınana dek yurttaşlarımıza kendilerini ve sevdiklerini korumak için kapalı ortamlarda maske takmaya devam etmelerini öneriyoruz;
Aktif vaka sayısının çok yüksek olduğu bu dönemde HES kodu uygulamasının kaldırılmasını doğru bulmuyoruz; PCR testi pozitif olduğu dönemde vakaların kamuya açık mekanlara serbestçe girebilmesine izin verilmesi hastalığın bulaşı açısından önemli bir risk etmenidir;
Hastalık belirtisi göstermeyenlerden rutin olarak PCR testi istenmeyebilir ancak COVID-19 hastalığının bulaşının kontrol altına alınabilmesi için yakın temaslılar ve risk grupları hızlı antijen testi ile taranmalıdır, aksi halde salgının kontrol altına alınması gecikebilir;
Okullar ile ilgili düzenleme yapılırken yalnızca öğrencinin değil, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin birlikte yaşadığı ailelerdeki risk gruplarının sağlığı da gözetilmelidir, bu bağlamda sınıflarda vaka çıkması halinde hızlı antijen testleriyle temaslıların taranması uygun olacaktır.
Alışveriş merkezleri ve restoran gibi fiziksel mesafenin çoğu zaman uygun olmadığı yerlerde dahi maske zorunluluğu kaldırılmışken, uygun koltuk dağılımı ile mesafe güvenliğinin sağlanabileceği tiyatro ve sinemalar için maske zorunluluğunun devam ediyor olmasını makul bir gerekçe ile açıklamak olanaklı değildir. Benzer biçimde hemen her önlemin iptal edildiği bir ortamda COVID-19 salgın önlemleri ile hiçbir ilgisi olmayan canlı müzik yasağının devam ediyor olmasını da izah edebilmek olanaksızdır.

Sağlık Bakanlığı dün açıklanan kararları alırken, bu kararlara temel oluşturan epidemiyolojik ölçütleri açıklamamıştır. Bakanlığı bir kez daha;

Ülkemizdeki COVID-19 vaka ve ölümlerinin yaş, cinsiyet, meslek, eşlik eden hastalık ve il/ilçe dağılımlarını,
Vaka ve ölümlerin yaş, cinsiyet ve il bazında hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölümlere göre trend analizini ve
Aşı çeşitleri ve doz sayısına göre enfeksiyona yakalanma, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölüm açısından aşı etkililiği sonuçlarını açıklamaya davet ediyoruz!"

Hibya Haber Ajansı