İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Belek’te orman yangın üssü olarak planlanan yerin otel alanına dönüştürülmesi konusunun, doğruluğunu ve nedenlerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu. Çıray açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray bir skandalı Meclis’e taşıdı. Çıray Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya ilinin gözde turizm merkezi olan Belek bölgesi ve yakın çevresindeki Orman yangınlarına müdahale amaçlı kullanılmak üzere planlanan orman yangın üssünü otel alanına dönüştürdüğünün ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu bilgiler doğru mu? Bunu neden yaptınız?” diye sordu.

Konunun İYİ Parti Turizm Politikaları Başkanlığı tarafından araştırılarak ortaya çıkarıldığını belirten Çıray, çalışmada Antalya Belek Turizm Merkezi kapsamında ve Antalya ili Serik ilçesi Belek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 145 ada 23, 24 ve 42 parsel numaralı orman vasıflı kamu taşınmazları “orman yangın üssü, kamping alanı, günübirlik alan ve spor alanı” olarak planlı olmasına ve kamuya açık alan ile yangın üssü olarak kamu yararına kullanılması gerekirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plan değişikliğine gidilerek bu alanlar daraltılmış ve 250 dönümlük alanda iki adet otel alanı oluşturulduğunun anlatıldığını söyledi.

Çıray, şu soruları sordu:

Yangınların hukuki ve vicdani sorumlusu olmaktan çekinmiyor musunuz?

“Plân değişikliğini hangi gerekçe ile yaptınız?   

Kamping, Günübirlik Alan, Spor Alanı ve Orman Yangın Üssü plan kullanım kararını değiştiren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 2020/ 01-02 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca 28.01.2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylarken, söz konusu alanda yangın çıkmayacağının garantisi neydi? 380 bin metrekarelik bu alanın rant alanına çevrilmesindeki amacınız neydi?”

Sonuç olarak ülkemiz genelinde yaşanmakta olan orman yangınları milletimizin ciğerlerini yakıyor. Siz ise Orman Yangın Üslerini dahi otel alanına dönüştürmeye çalışıyorsunuz. İşte ormanlarımızı yakan bu zihniyettir. Bu yangınların vicdani belki de hukuki sorumlusu olmaktan hiç çekinmiyor musunuz?

Çıray, İYİ Parti Turizm Başkanlığının yaptığı çalışmanın detaylarını şöyle özetledi:

Bahse konu alana ilişkin olarak onaylanan bir önceki planlarda yaklaşık olarak 30 dönümlük bir yüz ölçüme sahip olan alan “spor alani” olarak planlanmış olmasına rağmen yeni onaylanan plan değişikliği ile Spor Alanı kullanım kararı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 145 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan ve bölge için vazgeçilmez bir nitelik taşıyan “orman yangin üssü” kullanım kararı getirilen alanın yarısından fazlasının kullanım kararı yeni onaylanan plan ile “turizm tesis alani” kullanımına dönüştürülmüş ve 145 dönümlük Orman Yangın Üssünün yüz ölçümü 60 dönüme düşürülmüştür.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 115 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alanda planlanan “kamping tesis alani” kullanım kararı, yeni onaylanan plan değişikliği ile tamamen ortadan kaldırılmış ve yine “turizm tesis alani” plan kullanım kararı getirilmiştir.

Bir önceki planlarda yaklaşık olarak 90 dönümlük yüz ölçüme sahip olan alana “günübirlik tesis alani” kullanım kararı getirilmiş olmasına rağmen, bu alanın da 1/3 büyüklüğündeki bir bölümü Günübirlik Tesis Alanı kullanımından “otel alani” kullanımına dönüştürülmüştür.

Belek Turizm Merkezinin sahil kesiminin nerdeyse tamamı (50 adet 5 yıldızlı ve 75.000 yatak kapasiteli) konaklama amaçlı Turizm Tesis Alanı olarak planlandığı için, bir önceki planlarda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla “kamping ve günübirlik alan” ile yangın durumunda kullanılmak üzere “orman yangin üssü” plan kullanım kararlarına yer verilmiş olmasına rağmen, yeni onaylanan plan değişikliği ile bu donatı alanlarının aleyhine olmak üzere her biri ortalama 125 dönüm olan 2 (iki) adet Konaklama Tesisine yer verilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.01.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, mevzuat gereği aski işlemleri gerçekleştirilmek üzere Serik Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

Serik Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iletilen plan değişikliğini 07.02.2020 tarihinden itibaren askiya çikarmak suretiyle ilan etmiş olup; mevzuat gereği 1 (bir) aylık askı süresi 09.03.2020 tarihinde sona ermiştir.

Askı aşamasında Serik Belediye Başkanlığı başta olmak üzere plana yapılan itirazların Bakanlık tarafından REDDEDİLMESİ üzerine DAVA açılmış olup dava halen devam etmektedir."


Hibya Haber Ajansı