Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Yaptığımız 2 zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize misafir ettik. Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla düzenlediğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde hamdolsun öncekiler gibi son derece başarılı ve verimli geçti.

Önümüzdeki 5 yılda kıtanın eğitim sağlık güvenlik tarım ve insan kaynakları kapasitesi işte indirilmesine yönelik atılabilecek adımları konuştuk.

Salgın şartlarına rağmen başarıyla icra ettiğimiz bu zirve ile Türkiye-Afrika ortaklığında artık yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum.

Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan bu senenin ilk 11 ayında 30 milyar dolara çıkardık. Şimdi hedefimiz ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da inşallah 75 milyar dolara taşımaktır.

Şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar doları geçen 1686 dan fazla proje üstlendi.

Biz ülkemizdeki ve batıdaki kimi oryantalistler gibi Afrika'yı bir sorun ve tehditler yumağı olarak görmüyoruz.

Kıtayı uluslararası sistemde ağırlığı giderek artan 21. yüzyıla damga vuracak yükselen bir güç olarak değerlendiriyoruz.

Tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir millet olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde işbirliğimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.

Kritik bir dönemde gerçekleştirdiğimiz 3 Türkiye Afrika Ortaklık Zirvemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese ülkem ve milletim adına buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclisteki bütçe maratonu 15 Ekim'de başlayıp 17 Aralık'ta sona eren oldukça uzun zorlu ve yüksek tansiyonlu bir süreçtir. Cumhurbaşkanlığı adına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın nezaret ettiği 225 kamu idaresinin bütçelerinden oluşan bu yılki görüşmeler toplamda 385 saati aşkın sürmüştür.

Bütçemiz, üzerine oturduğumuz 67 stratejik programla Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat yoluyla büyütme hedefimize katkı sağlayacaktır.

Gelecek projeksiyonlarımızın odağını oluşturan 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimine uygun adımları da içeren bütçemiz yenilikçi ve çevreci yönleri ile öne çıkmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi 2022 bütçesini de belirlediğimiz gelir ve gider tabloları çerçevesinde ülkemizin hedeflerine ve milletimizin refahına hizmet edecek şekilde hayata geçireceğiz.

Rakamlarla ifade edecek olursak 2022 bütçemizin giderleri bir önceki yıla göre %30 artışla 1 trilyon 751 milyar lira gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira olarak öngörülmüştür.

Buna göre faiz dışı açık 38 milyar lira olarak hesap edilmektedir. Bütçenin 425 milyar lirası personel 69 milyar lirası sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi katkısı 128 milyar lirası mal ve hizmet alımları 290 milyar lirası sosyal güvenlik sistemi için olmak üzere 657 milyar lirası cari transferler 150 milyar lirası mahalli idare payı olarak belirlenmiştir.

Yine bütçede tarımsal desteklere 26 milyar lira kurumlara verilecek görev giderlerine 23 milyar lira yatırım harcamalarına 140 milyar lira kaynak ayrılmıştır.

Kalkınma planımızda öncelik verilen sektörlere tahsis edilen ödenekler ortalama bütçe artışlarının üzerinde tutulmuştur. Bütçe hazırlık sürecinde emeği geçen kurumlarımız ile bütçenin yasama safahattin de teklifleri tenkitleri değerlendirmeleri ile sürece katkı veren milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Bir kez daha 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama %5,1 büyüme başarısı göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Küresel finans krizinin etkisi ile 2009 yılında yaşadığımız yüzde 4,8'lik küçülme dışında her yıl ekonomimizi büyüterek Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık.

Salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında herkes küçülürken biz %1,8 büyüdük.

Büyüme hedefinde inşallah  2020 biri de çift haneli rakamlara dayanan büyüme ile kapatacağız.

Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin nüfusu 65 milyondan 84 milyona çıkmasına rağmen istihdamımızı 19 milyondan 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık.

Ülkemizin her karış toprağını kapsayacak şekilde yaptığımız üç buçuk trilyon dolarlık  alt yapı ve üst yapı yatırımı sayesinde bölgesinde ve dünyada yıldızı parlayan bir Türkiye inşa ettik.

Eğitimde sağlıkta adalette emniyette ulaşımda enerjide tarımda dış politikada velasıl tüm dünyada her alanda herkese dudak ısıtacak adımları attık. Bu süreçte attığımız her adımda hangi engellilerle karşılaştığımızı en iyi aziz milletimiz biliyor. Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine terör saldırılarından uluslararası ambargolara kadar nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik.

Demokraside kalkınmada güvenlikte diplomaside hak ettiği yere getirdiğimiz Türkiye'yi ekonomide de aynı başarıya ulaştırmakta kararlıyım.

Ekonominin rasyonel işleyişi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan finans hareketlerinin ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. İnancı onuru vatanı ve onlar kadar Aziz bildiği değerleri uğruna gerektiğinde hayatını bile ortaya koyan bir millet olarak bu konjonktürel sıkıntılarla başa çıkabilecek iradeye biz sahibiz. Hükümet olarak bu çerçevede gereken adımları atıyoruz.

Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlar hakkında bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız harekete geçmişlerdir. Meclisimizde stokçuluk yapanlara verilen cezaları artıran bir kanunu geçtiğimiz hafta kabul ederek bu mücadeleye katkı sağladı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz.

Asgari ücrete %50'nin üzerinde artış yaparak en düşük gelir rakamını 4250 liraya çıkardık.

Asgari ücretten alınan Gelir Vergisini ve Damga Vergisini kaldırarak işverenlerimizin yükünü de 450 lira azalttık. Yeni asgari ücretin bir kez daha ülkemize milletimize çalışanlarımıza işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz.

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak ismi bir istikrarı sağlamak için Serbest Piyasa Ekonomisi Kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz.

Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirleri başlıkları ile ifade etmek istiyorum.

Daha sonra ilgili kurumlarımız bu hususlarla ilgili detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

Milletimiz Tasarruflarını değerlendirirken: Kurdaki yükseliş kaynaktan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir: insanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiri elde edecek.  Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak müracaatçı firmamıza ödenecek. Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını %5 artırarak %30'a çıkartıyoruz. Halihazırda Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken devlet iç borçlanma senetlerinin de bu oran %10 olarak uygulanmaktadır.

Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da %0 (sıfıra) indiriyoruz.

Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz.  Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır.

Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10!a indiriyoruz.

Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları Kurumlar Vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinde elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksi Kamu Borçlanma Senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimleri teşvik edilecektir.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5000 ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşları ile birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf bir şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullanılmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.

Kredi Garanti Fonu desteği ile uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.

Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandıracaktır. Ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek Tüm bu  Tüm bu  tedbirleri ilgili kurumlarımızda meclisimizde birlikte süratle hayata geçireceğiz. Bu tedbirlerin ekonomimize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'ye geçmişte defalarca olduğu gibi küresel ekonominin yeniden yapılanma sürecinin dışında bırakmaya yönelik hiçbir oyuna hiçbir tuzağı itibar etmedik etmeyeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda azimle cesaretle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Bir müjde de memurlarımız da vermek istiyorum. Bilindiği gibi Asgari ücretin Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmiştik. Böylece aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret miktarı kadar kazancının Gelir Vergisi ve Damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.

Ekonomi programımıza yönelik eleştiriyi dikkatle dinliyor inceliyor önüne arkasına bakıyoruz. Kurdaki dalgalanmadan ve fahiş fiyat canı yandığı için söylenen vatandaşlarımıza anlıyoruz iyi niyetle yapılan her eleştriyi saygıyla karşılıyoruz.

Türkiye'nin siyasette diplomaside ve güvenlikte olduğu gibi ekonomide de hak ettiği konuma gelmesinin önünü kesmeye yönelik sinsi çelmelere Eyvallah etmiyoruz etmeyeceğiz. Ülkenin ve milletin hayrına yapılan hiçbir işe destek vermemiş desteği bir kenara bırakalım şöyle yarım ağız bir takdir ifadesi kullanmamış olanların insanımızın derdi ile dertleniyor edasıyla yaptıkları riyakarlığın bizim nezdimizde hükmü yoktur.

Geçmişte gazete yollarıyla hükümet devirip vurmayı alışkanlık haline getirenlerin genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli diyerek sergilediği karın ağrısının sebebini gayet iyi biliyoruz. Aynı şekilde ülkenin içinden geçtiği tarihi dönüşüm sürecine destek vermesi gerekirken piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınması çağrısıyla olumsuzluğu körükleyerek safını şaşıranları da yakından takip ediyoruz.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla dövizdeki akıldışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri aynı parantezine alarak kendilerince cinlik yapanları dikkatle izliyoruz.

Türlü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangisi isilikler peşinde koştuklarının farkındayız.

Analiz adı altında dolaşıma soktukları art niyetli yorumlarıyla milletimizi ülkeleri yönetimleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenlerin dikkatle not ediyoruz. İnşallah bir süre sonra dengeler yerine oturup ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı muhterislerin her sözlerini her beyanlarını alınlarına yaftalayacağız.

Biz her zamanki gibi milletimize bakıyoruz milletimizin ne dediğine ne istediğine bakıyoruz. Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük bir geri adım atmaya ne niyeti vardır ne de böyle bir ihtiyacı var. Biz bu oyunu kendi kuralları ile oynayarak hedeflerimize ulaşacağız.

Aksini iddia eden veya düşünen dönüp kendini sorgulamalıdır. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek bir çözüm teklifi sunamayanların Türkiye'yi de dünyayı da doğru okuyamadıkları ortadadır. Amerika'ya baksınlar şu anda onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu izlesinler Çin'e Hindistan'a baksınlar onların faiz politikaları nasıl çalış onu görsünler. Görecekler ki Amerika başta olmak üzere sıfır faiz eksi faizler var. Öbür tarafta bakıyorsunuz Çin Hindistan buralarda 6-7-8 buralarda aynı şekilde faiz politikaları var ve biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah zaman bunu gösterecek birkaç ay sonra enflasyon da nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yıl nereden nereye geldiğini ve artık böyle bir ekonomik dönüşüme hazır olduğunu her fırsatta teorik çerçevesi ile verileriyle örnekleri ile anlatıyoruz. Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz neredeydi? Enflasyon neredeydi ve biz faizi nereden nereye indirdik? Enflasyonun nereden nereye çektik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler baksınlar ve bunu da hangi yönetim yaptı bunu da görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız.

Biz burada kalkıp da evet ülkedeki ekonomi nedir bundan anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık, biz uyguladık ve yaşayışımız da uygulayışımızda da faizi de enflasyonu da nereden nereye çektiğimiz ortada. Milletimize söz verdiğimiz şekilde ülkemizi eğitimden sağlığa güvenlikten adalete ulaşımdan enerjiye spordan sosyal yardımlara kadar her alanda işte bu günler için hazır ifade ediyoruz.

Ülkemizde durum buyken dünyadaki durum: Dünya ekonomisinin yüzde seksenini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük ekonomik kavgasını veriyor küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılından bu yana tüm büyük ekonomileri tek amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır.

Çok güçlü finans yapılarına sahip olmalarına rağmen sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur. Avrupa Merkez Bankası'nın da Amerika Merkez Bankası'nın da Japonya Merkez Bankası'nın da Çin Merkez Bankası'nın da diğerlerinin de para politikaları istihdamı koruma merkezde olarak belirlenmektedir.

Çılgınca para basan faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan Merkez Bankası bilançolarını neredeyse milli gelirleri seviyesine çıkartan bu ülkeler belirsizlik batağından hala kurtulamadıklarını bizzat kendileri itiraf ediyorlar.

Geçmişte ülkemizi hazırlıksız şekilde Gümrük Birliği'ne girmeye zorlayanlar ekonomimizin beklenmedik bir şekilde bu sürede uyum sağlamasıyla umdukları kadar vakit kazanamamışlardı.

Avrupa ülkeleri Euro'ya geçiş sürecinde paralarını bir gecede %50 ederlerken Türkiye bunun dışında tutulmak suretiyle sanayimize ve ticaretimize görünmez engeller olmuştu. Verdiğimiz emekler ve yaptığımız fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı ticaretimizi ve ihracatımızı yetiştirmeyi başardık. Şimdi de aynı amaçla farklı argümanlar ve araçların devreye sokulduğu bir süreç yaşıyoruz.

Avrupa ülkeleri Euro'ya geçiş sürecinde paralarını bir gecede %50 devalüe edilirken Türkiye bunun dışında tutulmak suretiyle sanayimize ve ticaretimize görünmez engeller olmuştu. Verdiğimiz emekler ve yaptığımız fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı ticaretimizi ve ihracatımızı yetiştirmeyi başardık. Şimdi de aynı amaçla farklı argümanlar ve araçların devreye sokulduğu bir süreç yaşıyoruz.

Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyon doları geçen bir borç batağında yüzerken Türkiye'ye ısrarla faizlerin yükseltilmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmek ten öte anlam taşımaz.

Enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek bizdeki tabloyu bir felaket habercisi olarak anlatanların niyetlerini sorgulamak bizim de hakkımız. Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan siyasi ve ekonomik sorunlara çözüm bulmakta zorlanan bir sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz.

Mesela hazinemizin borçlanma faizlerini belirleyen risk primlerinin yüksekliğinin Türkiye ekonomisinin gerçekleri ile hiçbir ilgisinin olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim ediyor. Dünya ekonomisinin önünde riskler artarak devam ederken; Türkiye'nin önündeki fırsatları değerlendirmesini engelleyecek yaklaşımlardan herkes kaçınmalıdır.

Küresel ekonominin değişen yapısı içinde üretim, inovasyon, Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm gibi konular öne çıkarken hala eski dünyanın kalıpları ile  ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz zamanın ruhuna okuyarak milletimize yeni bir vizyon teklif ediyoruz.

Yegane malzemesi "istemezükçülük" olanların milletimize teklif ettiği tek şey ise eski Türkiye'yi geri getirmektir.

2023 hedefleri 2053 vizyonu Türkiye'si doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Elimizdeki imkanlara bakacağız potansiyelimize bakacağız gerçekleşmelere bakacağız verilere bakacağız dünyaya bakacağız ihtiyaçlara bakacağız tüm bunların ışığında politikalarımızı sürekli geliştirerek yolumuza devam edeceğiz.

19 yıl Türkiye'nin alt yapısıyla üst yapısıyla nereden nereye geldiğini biliyorsunuz.

Küresel ekonomide bir süredir yaşanan gelişmelere baktığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor Dünyadaki  para bolluğu önce fiyatları sonra maliyetleri artırmıştır nitekim Amerika ve Avrupa yakın tarihlerinde görmedikleri enflasyon rakamları ile yüzleşmektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizde yatırımları durduracak istihdamı azaltacak üretimi düşürecek ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi buradan bir kez daha ilanı ediyorum.

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak. Artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak artık bu ülke kendi alın teri ile elde ettiği kazancıyla başkalarının istihdamını refahını finanse eden bir ülke olmayacak artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülkede olmayacak.

Buradan sesleniyorum bütün yatırımcılarımız : Kamu bankaları onların her zaman yanındadır emrindedir. Amma Kamu Bankası'ndan krediyi alıp bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna yöntemlerle başvuranların da alnını karışlarım.

Proje bazlı yatırımlara her türlü destek de varız. Proje bazlı olacak proje bazlı yatırımlara destek sağlayacağız.

Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurunda kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle takip ediyoruz.

Son dönemde sadece iki ülke ile yaptığımız yatırım anlaşmaları 30 milyar dolarlık bir hacme sahiptir.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde yapılan kamu özel işbirliği ile gerçekleştirilecek Antalya Havalimanı kapasite artırımı ihalesidir.  Yapım süresi 36 ay işletme süresi 25 yıl olan bu yatırım.  Milletime sesleniyorum 8 milyar 555 milyon en yüksek teklifi veren girişim grubu kazanmıştır.

Türkiye çökmedi ya!   Ey TÜSİAD bak Türkiye nerde!! Bu ihalenin içinde yerlisi var Fransa'sı var Almanya'sı var.

Siz hala bu iktidarı nasıl indiririz diye hesabını yapıyorsunuz. Bir taraftan da utanmadan sıkılmadan bay Kemal'le bir araya gelip hala erken seçim konuşuyorsunuz.

Bunlar rüyadır rüya Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.

Bu ülkeyi bugünlere böyle getirdik. Bugün birçok yerde havalimanlarımızdan tutunuz tüm otobanlarımızı oto yollarımıza varıncaya kadar bunları yap işlet devret sistemle yaptık.

Biz işte bu tür projelerle ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde ülkemizin uzaydaki aktif 8 uydusu olarak Türksat 5 semalardaki yolculuğuna uğurladık.

Son 1 yılda uzaya A2 uydu fırlatan bir ülke haline geldik.

Türksat 5-B karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava deniz Kara internet ve iletişim altyapısına kesintisiz erişimi sağlayarak Ortadoğu'dan Güney Afrika'ya kadar geniş bir alana hizmet verecektir.

Buradan ilan ediyorum her kim kur spekülasyonu ile fahiş fiyat oyunuyla faiz baskısıyla dünyadaki gelişmeleri ters düz ederek ülkemizi artık geçerliliği kalmamış ekonomi modellerine yönlendirerek bizi yolumuzdan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Bu yoldan dönüş yok işte görüyorsunuz yatırımlar artıyor.

Araçlarımızda Anadolu'ya giderken herhalde otobandaki tırları görüyorsunuz değil mi?  Bu tırlar nereye ne taşıyor ne getiriyor? İşte bunların hepsi ihraç ürünlerini taşıyor ve yollarımız  dolu geçmişte tenhaydı.

Gümrük kapılarındaki kamyon ve tır trafiği kargo uçakları yük trenleri mal taşımaya yetişemiyor. Cari açığımız azalıyor İnşallah önümüzdeki yıl cari fazla ya geçmiş olacağız.

Ülkemizi asırlardır bir cendereye hapsederek yerinde saydıranlar tarihi bu defa tekerrür edemeyecekler.

Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum.

Ülkemiz dünyada devlet eliyle verilen en kapsamlı burs ve kredi sistemine sahiptir.

Şimdi ben buradan tüm gençliğe sesleniyorum. Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldık.

Hatırlayın o günleri harçlardan dolayı yapılan eylemleri hatırlayın. 45 liracık burs veriyorlardı.

Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkartıyoruz."


Hibya Haber Ajansı