“Dijital Dünyada Çocuk Hakları” başlıklı etkinlikte, uzmanlar çevrimiçi dijital dünyanın, yaş farkı gözetmeyen, ticari olarak şekillenmiş bir dünya olduğu gerçeğinin çocukların hayatındaki etkisini değerlendirecek. 

Dijital dünyada çocukların faydaları ve riskleri 

Panel kapsamında, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin bundan böyle dijital dünyada da geçerli olacağını tanıyan 4 Şubat 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Yorum No 25 kararının ele alınması, konunun uzmanları tarafından yorumlanması ve öneminin kamuya anlatılması hedefleniyor. Panelde söz alacak konuşmacılar çocukların hayatlarında önemli yer tutan dijital ortamlarda ne gibi fırsatlara sahip olduklarını; ancak bunun yanında ne gibi risklerle karşı karşıya olduklarını, hak temelli bir çerçevede ele alıp tartışacaklar. 4 Şubat 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Yorum No 25 kararı, dünyanın her yerinde geçerli olacak şekilde, dijital dünyada çocuğun yüksek yararının gözetilmesini garanti altına almak üzere, çocukların da görüşü alınarak hazırlandı ve 24 Mart 2021’de dünyaya duyuruldu.

Konuşmacılar 

Etkinlik konuşmacıları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç, Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan Saka, Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yüksekdağ ve Medya Bölümü Öğr. Gör. Sarper Durmuş ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Leyla Keser yer alacak. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü online olarak gerçekleşecek etkinlikte çocukların hayatlarında önemli yer tutan dijital ortamın ne gibi fırsatlara sahip olduğu; bunun yanında çocukların dijital dünyada ne gibi risklerle karşı karşıya kaldıkları bir çerçevede ele alıp tartışılacak. 

 

Hibya Haber Ajansı