Toplantıda göçmenler başta olmak üzere KOBİ’lerin, girişimcilerin ve öğrencilerin önünü açacak dijitalleşme fırsatlarının yanı sıra, geleceğin trendleri ve tüm sektörler için dijitalleşmenin taşıdığı önem detaylıca ele alındı.

SPARK CEO’su Yannick Du Pont, “Dünya çapında etkili olan pandemi hayatlarımızı derinden etkilese de teknolojinin günlük ve iş yaşamlarımızda daha fazla yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. İşlerimizi teknolojinin sunduğu olanaklardan daha çok faydalanarak yapıyoruz ve dijitalleşme tüm sektörlerin geleceğini oluşturuyor. SPARK olarak girişimcilerin, öğrencilerin ve KOBİ’lerin dijitalleşen dünyada dönüşüme ayak uydurmaları ve bu zorlu dönemde güçlü kalmaları için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gençlerin geleceği için çalışmalar yürütüen uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK, Katar Devleti adına dış yardım programlarını yürüten Katar Kalkınma Fonu (QFFD) destekleriyle önemli bir konferans düzenledi.

COVID-19 Döneminde Dijitalleşme Konferansı ulusal ve uluslararası alanda önemli iş insanlarını bir araya getirirken, KOBİ’lere, farklı sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilere ve öğrencilere dijitalleşmenin sağladığı avantajlar tüm yönleriyle paylaşıldı.

 

Zorlu dönemde gelecek rotasını dijitalleşme belirliyor

SPARK CEO’su Yannick Du Pont’un moderatörlüğündeki açılış konuşmalarıyla başlayan konferansa, eş zamanlı gerçekleşen iki ayrı panel ile devam edildi. “Dijital işlerin hızlanması” paneline katılan konuşmacılar şirketlerin pandemi döneminde dijital dünyaya geçiş süreçlerini, bu alanda verdikleri destekleri ve çalışmaları katılımcılarla paylaştı. “İşler ve pazarlar” panelinde, pandeminin göçmen gençler üzerindeki zorlukları daha da artırdığı üzerinde durulurken, bu dönemin aynı zamanda çevrimiçi eğitim ve öğretim gibi yeni fırsatlar sunduğu aktarıldı.

 

Çevrimiçi stajlar iş dünyası için harika altenatifler sunuyor

“Kriz zamanlarında girişimcilik” panelinde dünya çapında ünlü girişimlerin kriz dönemlerinde çıktığına dikkat çekildi. Toplantıda, yeni fikirler ve iş alanlarının hayata geçmesinde önemli rol oynayan girişimciler için inovatif düşüncelerin ve rekabet güçlerini geliştirmeye yönelik verilecek desteklerin başarıya ulaşmada kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Eşzamanlı gerçekleşen bir diğer panel olan “Uzaktan ve çevrimiçi öğrenme ve eğitim” panelinde ise başarılı bir gelecek için eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki ilişkinin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Dijitalleşmenin iş ve sosyal yaşamımızda hiç olmadığı kadar yer tuttuğu bu dönemin beraberinde getirdiği online staj gibi çeşitli alternatiflerin gençler için öğretici olduğu vurgulandı.


Hibya Haber Ajansı