TÜİK’in Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturarak açıkladığı Haziran ayı GTS (Genel ticaret sistemi) dış ticaret verilerine göre; Türkiye’nin ihracatı 2021 yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,9 artarak 19,78 milyar USD olurken, aynı dönemde ithalat %38,7 artarak 22,63 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Böylece dış ticaret açığı, Haziran 2020 – Haziran 2021 dönemleri arasında %0,2 azalmış ve 2,85 milyar USD olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise söz konusu dönemde %82,5’ten %87,4’e yükselmiştir.

 

Haziran ayında içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya olurken, onu ABD, İngiltere ve İtalya takip etmektedir. Avrupa Birliği’ni oluşturan 27 ülkeye ihracat %49,4 artarak 8,25 milyar USD olurken, AB’nin toplam ihracatımız içindeki payının %41’den %41,7’ye yükseldiği görülmektedir. İthalat kalemlerinde; Haziran 2021’de ilk sırayı Çin alırken, onu Rusya, Almanya ve ABD izlemiştir. Haziran ayında sermaye mallarının ve ara malların (hammadde) toplam ithalat içindeki payı artarken, tüketim mallarının payı azalmıştır. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam ihracatımız içindeki payı %2,8 olurken, aynı grubun ithalatının toplam ithalatımız içerisindeki payı ise %12,9 olmuştur.

 

ÖTS’ye (Özel ticaret sistemi) göre, Türkiye’nin ihracatı 2021 yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,6 artarak 18,81 milyar USD olurken, aynı dönemde ithalat %38,1 artarak 21,88 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise söz konusu dönemde %86 olmuştur.

 

 

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Haziran 2021… Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Bloomberg

 

İhracat ve ithalat önceki aylara göre daha ılımlı gelişse de, güçlü artış eğilimini sürdürmektedir. İç talebin görece güçlü olması çerçevesinde ithalat artış ivmesi devam ederken, altın ithalatının geçen senenin aksine ithalat üzerindeki belirleyici etkisinin elemine olması bu artış hızını daha sınırlamaktadır. Ancak enerji fiyatlarındaki artış çerçevesinde manşet ithalat tarafı artış yönünde etkilenmeye devam etmektedir. Temel mal gruplarındaki ithalat eğilimlerinde ise, iç talebin belirleyici etkisini izlemeye devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık ve bazı makro ihtiyati tedbirler sınırlayıcı etkide bulunabilir. İhracat kalemi pozitif olmayı sürdürmektedir. Burada özellikle Türkiye’nin ana ticaret partnerlerindeki ekonomik toparlanma dış talebin güçlü seyrettiğini göstergesidir. Delta varyantı çerçevesinde halk sağlığı risklerinin devam etmesi ise söz konusu resme dair çekince unsurudur. İhracat ve ithalattaki artış hızının takip eden aylarda, biraz daha sınırlı olsa da sürmesini bekleriz.

 

 

Kaynak Tera Yatırım - Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı