Aksakal yaptığı açıklamada;

“Siyaset kurumu hak etmediği bir mecraya doğru sürüklenmektedir.

Bölücü terör örgütünün elinde beş-altı senedir rehin tutulan devlet görevlisi vatandaşlarımızın kurtarılması amacıyla planlanarak hayata geçirilen operasyonun, umulanın aksine bir sonuçla tamamlanması elbette var olan gerilimi daha üst perdelere taşımış olabilir ancak hiçbir şekilde devleti yöneten ve yönetmeye aday olan kurum ve siyasi aktörleri birbirine karşı düşmanlaştırmamalıdır.

Siyasetin dili, kadim Türk milletinin asaletine, çağdaş dünyanın demokratik teamüllerine ve insan olmanın bizlere yüklediği sorumlulukların çerçevesine sığdırılmalıdır.

GARA Operasyonu ve sonuçlarını sükûnetle ve basiretle değerlendirecek olursak, öncelikle başlangıcı ve bitişi arasındaki süreçte “Sayın Cumhurbaşkanını asiste eden mekanizmaların yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır” diyebiliriz.

Devletimizin özellikle terörle mücadele ve millî meseleler düzleminde yürüttüğü çalışmalar, uygulamaya koyduğu politikalar, toplumun tümü tarafından benimsenir ve desteklenirse başarıya kavuşturulabilir.

Sayın Cumhurbaşkanının, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerek COVID-19 pandemisinin zorunlu şartlarından etkilenen ekonomi ve sağlık başta olmak üzere iç ve dış güvenlik yapımızın güçlendirilmesi, gerekse küresel sistemin coğrafyamızda yaratmaya çalıştığı yeni devlet yapılanması stratejilerine karşı topyekûn bir duruşun tesis edilmesi adına geniş tabanlı bir hükümet kurgusunu ivedilikle hayata geçirmesi büyük önem arz etmektedir.

Şanlı geçmişimizde yedi düvele karşı kazanılan zaferlerin arkasındaki yöntem ve anlayışla bu tarihi bir sorumluluktur!” ifadelerini kullandı.