Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  sunulan belgenin içeriğine ilişkin şu bilgi verildi:

"Bu çerçevede, eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele  alınması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey düşünme ve ürün ortaya  koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması, öğrencilerimizin teknolojinin  güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra yazılım ve  kodlama gibi beceriler edinerek teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı  zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması, öğretmen, öğretim elemanları ve  eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve  mesleki gelişimlerinin sağlanması, paydaşlarla iş birliğine yönelik olarak, iş  dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, öğrenci  niteliklerini izleme, kurumlar arasında fiziki ve beşeri kaynakların ortak  kullanımı gibi konularda yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamaların geliştirilmesi,  yetkinliklerin kazandırılması sürecinde etkin bir kalite takibi için temel eğitim  ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi çeşitli  hususlarda kapsamlı politika önerilerine yer verilmiştir."