İktidar partisinin milletvekillerinin TBMM'ye sundukları başlıklar şöyle

1-Kurumlar Vergisi oranının bu yıllık kurum kazançları için yüzde 25,

2- Önümüzdeki yılın kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması,

3- Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması,

4- Yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması,

5- Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması.