Boşanmada ağır kusurlu kadın lehine yoksulluk nafakası verilmeyeceğine dikkat
çeken yüksek mahkeme; bu kararı veren Aile Mahkemesinin vermiş olduğu yoksulluk nafakası kararını bozdu.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtılar.
Davacı koca, eşinin sürekli anne ve babasına ‘’ sizleri evimde istemiyorum, sizlerden nefret ediyorum, oğlunuzu sevmiyorum’’ şeklinde sözler söylediğini ve ailesinin ağlayarak evinden gittiğini söyledi.

‘’Sen erkek misin, Sen salak mısın’’

Davacı koca, eşinin kendisine de ağır hakaretler ettiğini ‘’ Sen kimsin ki bana karışasın, sen erkek misin, sen salak mısın’’ şeklinde mesajlar attığı için davalı eşinin tam kusurlu olduğunu iddia etti.

Davacı kadın ise kocasının kendisini eşinin ailesinin yanına bıraktığını ve bir daha gelip almadığını ileri sürdü.
Mahkeme davacı-davalı erkeğin davasının kabulüne, davacı-davalı kadının davasının reddine karar verdi.
Kadının red kararı üzerine Temyiz başvurusu yaptığı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, olayda erkeğinde aynı derece kusurlu olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Karı-Koca eşit kusurlu

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, tarafların karşılıklı boşanmalarına karar verdi ve kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

Kararı bu kez de temyize götüren davacı kocanın başvurusunu değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Tarafların kesinleşen kusurlu davranışlarına göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları gerekçesi ile davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti.

Kararı bu kez davacı-karşı davalı erkek temyiz edince devreye yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gidi. Kadının daha kusurlu olması sebebiyle yoksulluk nafakasının kesilmesine hükmetti.

Yargıtay kararında şöyle açıkladı:

“Kesinleşen kusurlu davranışlara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı kadın ağır kusurludur. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davalı-karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”