Fenerbahçe Futbol A.Ş'de komite üyesi ataması yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Burak Çağlan Kızılhan'ın komite üyeliğinden istifasının kabulüne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde boşalan iki üyelik için bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ceyhan Hancıoğlu ve Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun atanması,  Denetim Komitesi'nde boşalan iki üyelik için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.9 nolu Denetimden Sorumlu Komite maddesinde düzenlenen komite üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ceyhan Hancıoğlu ve Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun atanması, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne yönetim kurulu üyelerimizden Acar Sertaç Komsuoğlu ve Agah Ruşen Çetin'in atanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için yönetim kuruluna bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına ve bu kapsamda Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İç Yönergesi'nin yürürlüğe koyulması, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne yönetim kurulu üyelerimizden Acar Sertaç Komsuoğlu ve Agah Ruşen Çetin'in atanmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı