Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'de yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''05.03.2021 tarihinde yapılan şirket olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin görev taksimi ve imza yetkilisi tayini konuları müzakere edilmiş ve neticesinde, genel kurul toplantısında yapılan seçimle yönetim kurulunu oluşturan üyelerin görev taksiminin,
Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Abdurrahim Albayrak
Yönetim Kurulu Üyesi: Yusuf Günay, Oytun Özer, Maruf Güneş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Ergi, İlyas Gezer şeklinde olmasına, kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi: Mustafa Ergi (Başkan), İlyas Gezer (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Mustafa Ergi (Başkan), İlyas Gezer (Üye) Ahmet Başar Gogen (Üye) (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Mustafa Ergi (Başkan) İlyas Gezer (üye)

Şirket bünyesinde ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına, kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin de görevlerini yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketin temsil ve ilzam esaslarının ve sınırsız imza yetkililerinin şu şekilde olmasına; Şirketin, biri yönetim kurulu başkanı, diğeri (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde ve sınırsız temsil edilmesine, (A) Grubu İmza Yetkilileri: Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, şirketimizde önceden verilmiş tüm yetkilerin iptaline ve yeni imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına, bu kararın ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı