Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatik kariyer memurları da güvenlik soruşturması yapılacak kamu çalışanları kapsamına alındı. AK Parti’nin önergesiyle yapılan değişiklikle, aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ve doğrudan yurt dışı teşkilatında istihdam edilecek personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak.

Gerekçede, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamına Dışişleri Bakanlığında diplomatik kariyer memurları olan aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile merkezde göreve başlatılmadan Bakanlığın doğrudan yurt dışı teşkilatında (Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler ve Başkonsolosluklar gibi tüm yurt dışı temsilcilikleri) istihdam edilecekler alınmaktadır” eklendi.