BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, 15 kişiden oluşan bu ekibin yöneticisi olarak “Dijital Dönüşüm Müdürü” olarak atandı.
Mercedes-Benz Türk, "her alanda dijitalleşen bir Mercedes-Benz Türk" olma vizyonuyla yeni bir dönem başlattı. Bu doğrultuda dijital dönüşüm için yol haritası oluşturmak ve ulaşılacak hedefleri belirlemek için “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi oluşturuldu. BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, 15 kişiden oluşan bu ekibin yöneticisi olarak “Dijital Dönüşüm Müdürü” olarak atandı.

Oytun Balıkçıoğlu, dijital dönüşüm ve hayatın her alanını olumlu yönde etkileyen “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi hakkında şunları söyledi: “Hepimiz sürekli gelişen dijital teknolojileri kullanarak hayatımızı her alanda kolaylaştırıyoruz. Kuşkusuz bu dönüşüm hayatımızın her alanını olumlu yönde etkilemeye artan bir hızla devam edecektir. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi olarak ana hedefimiz, dijital teknolojileri müşterilerimizi merkeze alan bir yaklaşımla kullanarak değer zincirimize daha fazla katkıda bulunmaktır. Ayrıca kârlı büyüme ve sürdürülebilirlik ana hedeflerimizin gerçekleşmesine destek vermeyi amaçlıyoruz. Dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yaşatılmasında 3 temel unsuru önemsiyoruz. Bunların başında ise şirketimizin en değerli varlığı olan insan kaynağımız gelmektedir. Diğer unsurlarımız ise süreçlerin etkin yönetimi ve en doğru teknolojinin uygulanmasıdır.”

Ekip, dijital trendleri takip eden çalışanlardan oluşuyor

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, kendi sorumluluklarının yanı sıra dijital trendleri takip eden ve ilgilenen Mercedes-Benz Türk çalışanlarından oluşuyor. Gönüllülük esasıyla bir araya gelen, ekip çalışması ve esnek çalışmayı ilke edinen Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, İnsan Kaynakları, Otobüs & Kamyon Ar-Ge, Otobüs & Kamyon Üretim, Kontrol - Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Satış & Satış Sonrası alanlarında çalıştı. Hizmetler ve Pazarlama birimleri. Alan toplamda 15 kişiden oluşmaktadır.

Dijital dönüşüm şirketin her köşesine ulaşacak

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, Mercedes-Benz Türk'ün her departman ve birimine “Dijital Dönüşüm”ü sürdürülebilir bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

Ekip çalışanları, sorumlu oldukları departmanların dijitalleşme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve departmanlarının önceliklerine göre dijital dönüşümün uygulanması koordinasyonu görevini üstlenirler. Bu süreçte departmanlarda çalışanların desteğinin alınması hedeflenmektedir. Bu sayede her departmanın ana süreçlerinin ve alt süreçlerinin dijitalleşme ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirilecek ve dijital dönüşümün Mercedes-Benz Türk bünyesinde her alana dokunması sağlanacaktır.

MEXT ve Fraunhofer Enstitüsü ile stratejik işbirliği

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, maksimum fayda sağlamak için MEXT ile stratejik olarak işbirliği yapıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, 2020 yılında kurulan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) teknoloji merkezi MEXT ile yapılan iş birliği çerçevesinde MEXT'in deneyim, bilgi ve ekosisteminden yararlanıyor.

MEXT ile Şubat ayında Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleştirilen çalıştayda dijital dönüşüm yol haritasının ana çerçevesi ve bu süreçteki adımlar belirlendi.

Haziran ayında bu iş birliği çerçevesinde Mercedes-Benz Türk'ün dijital olgunluk seviyesi değerlendirilmeye başlandı.

Bu içerikte; 31.05.2021 ve 03.06.2021 tarihleri ​​arasında MEXT ve Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme kuruluşu olan Fraunhofer Enstitüsü, destek birimleri de dahil olmak üzere kamyon operasyonunun dijital olgunluğunu belirlemek için MEXT ekosisteminde ilk kez yer aldı. Aksaray Kamyon Fabrikası'nda yoğun çalışma yapıldı.

Dijital olgunluk düzeyinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 20'den fazla birim ile yapılan görüşmeler sonucunda temel iş süreçleri değerlendirilmiş ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

aynı çalışma; Mercedes-Benz Türk'ün otobüs işletmesi için Temmuz ayında yapılacak.