TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış (MEA)  15+ yaştakilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 (213 bin kişi) azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %12,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %14,2 oldu. MEA çalışmaya hazır olup da iş aramayan nüfusta geçen yılın aynı dönemine göre 366 bin kişilik azalış kaydedilmiştir. Bu sebep ile işgücü piyasasına dahil olan nüfus %1,1’lik azalış ile 31,6 milyon kişiye düşmüştür.

 

MEA 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artış ile %24,7, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak %30,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3 puanlık düşüşle %39,9 seviyesinde gerçekleşti.

 

MEA tarım sektöründe çalışan sayısı 199bin (%4,0), sanayi sektöründe 337 bin kişi (%6,1) inşaat sektöründe çalışanlarda 27 bin kişilik (%1,7) artış gerçekleşirken, hizmet sektöründe ise 718 bin (-%4,5) azalış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %18,6’sı tarım, %21,1’i sanayi, %5,8'i inşaat, %54,5’i hizmet sektöründe yer aldı.

 

Türkiye’de 2021 yılı Ocak döneminde kayıt dışı çalışanların oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak %28 olarak gerçekleşti. Tarım dışı çalışanlarda bu oran %16,8 olurken tarımda çalışanların %81,3’ünün herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadığı anlaşılmaktadır. 2000’li yılların başında %50’nin üstünde olan kayıt dışı istihdam oranı, 2014 yılından bu yana %35 etrafında dalgalanırken 2020 Şubat dönemi itibariyle %30,0 seviyesine kadar gerilemişti. 2021 Ocak döneminde ise %28 ile bu gerileyişini sürdürmüş oldu.

https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4703/issizlik-ve-istihdam-verileri-ocak-2021.htm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); işgücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uyguladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile nüfusun işgücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere yönelik ayrıntılı ve güncel bilgi derlemektedir. Ocak 2021 uygulaması ile birlikte uluslararası karşılaştırılabilirliği sürdürmek ve yayımlanan sonuçların zamanlılığını iyileştirmek amacıyla araştırma kapsamında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

 

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir.

 

TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte HİA’da iki önemli değişikliğe gitmiştir. Bu değişikliklerden ilki 19. ICLS kararları doğrultusunda istihdam ve işsiz tanımlarındaki değişikliklerin HİA’da uygulanmaya başlanması, ikincisi bağımsız aylık tahminlerin üretilmesidir. İşgücü göstergelerinin geçmiş serilerle uyumlu olabilmesi için bu değişikliklerin etkileri 2014 yılına kadar yansıtılarak, geriye dönük tahminler (backcasting) yapılmıştır.

 

10 Mart 2021 tarihinde Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi yerine, 2021 Ocak ayı verileri yayımlanmıştır.

 

Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı