İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

 

"İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı’nın açıkladığı çalışmaya göre son günlerde güvenirliği sorgulanan TÜİK’in açıkladığı rakamların yorumlanmasının güç olduğu vurgulandı. Şubat-Mart 2021 döneminde sanayi istihdamı verilerinin sorgulandığı açıklamada “Şubat’ta 167 bin kişi azalan sanayi istihdamı, Mart’ta 480 bin artmış görünüyor. Şubat’la Mart arasında bu kadar büyük bir farkı sanayi üretimi ya da kapasite kullanım oranlarıyla açıklamak güç. İstihdam ve üretim verileri arasında bir uyumsuzluk var” denildi.

 

TÜİK istatistiklerindeki uyumsuzlukları yansıtan açıklamada kadın istihdamına da yer verildi. Kadının işgücü piyasasındaki konumunun hızla kötüleştiğinin belirtildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “İstihdam edilenler içinde kadının payı Aralık 2020’de %31,39 iken Mart 2021’de %30,19’a geriledi. Kadının istihdam içindeki payında da aylık 0,73 puan gerileme yaşandı. İşsizler içinde kadının payı ise Kasım 2020’den beri sürekli artış eğiliminde. Kasım 2020’de %35 olan bu oran, Mart 2021’de %39,6’ya yükseldi. İşsizler içinde kadının payı aylık olarak 1,67 puan arttı.”

 

Artan yoksulluk, sosyal dışlanmışlığı güçlendirdi

 

Kayıt dışı istihdama dikkat çekilerek, TÜİK’in istihdam verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada “12 aylık ortalamalarla incelendiğinde pandeminin de etkisiyle kayıt dışı istihdam oranının hızlı şekilde %34,7’den %30,3 düzeyine gerilediği görülüyor” denildi. Açıklamanın devamında ise bu rakamların sanıldığı kadar iyi bir haber olmadığı, Mart 2019’a kıyasla Mart 2021’de kayıt dışı çalışan erkek sayısının 821 bin, kadın sayısının ise 745 bin kişi azaldığını vurgulandı. İşsiz kalan 1 milyon 566 bin kişi pandemiyle mücadelenin ana finansman kaynağı olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun verdiği desteklerden yararlanamadığı için de mutlak yoksulluğa sürüklendiği belirtildi.

 

Bütün bu sürecin yoksulluğu arttırdığı ve sosyal dışlanmışlığı güçlendirdiğinin altı çizildi. Toplumun geniş kesimlerini kapsayan, yoksullukla etkin bir şekilde mücadele edecek bir sosyal yardım planının acilen harekete geçirilmesi gerektiği vurgulandı"

 

 

Hibya Haber Ajansı