CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile, Bursa İli Osmangazi İlçesi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını talebini değerlendirdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık’ın açıklaması şöyle: 

“Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, 22.03.2022 tarihinde öğretmenlere yazdığı yazıda kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını talep etmiştir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15  inci maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” denmektedir. Tabi ki bu son cümlede Kız Liseleri / Erkek Liseleri tanımlanmıştır, söz konusu okul karma bir okuldur, okul müdürünün böyle bir müdahalesi kabul edilemez. Zaten 1739 Sayılı Kanunun15.maddesine göre de okullarımızda karma eğitim yapılması esastır. Okul müdürünün derhal görevden alınması gerekmektedir. İyi niyetli olduğu asla düsünülemez. Bu yaştaki çocukların psikolojisini de olumsuz etkileyebilecek, sınıf arkadaşlarını karşı cins olarak gösteren, çocukları potansiyel suçlu olarak algılatan bu tutum, çocuklarımıza, gençlerimize geleceğin Yüksek Yetenek İnşası hedeflediğimiz, çocuğun üstün yararını öncelediğimiz hedeflerimizle bağdaşmamaktadır. Hiçbir bahane oluşturulmadan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır.”


Hibya Haber Ajansı