Kavcıoğlu'nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Küresel büyüme tahminleri bir önceki rapor dönemine göre aşağı yönlü güncellenmiştir. Küresel talebe ilişkin beklentilerle birlikte gerileyen emtia fiyatlarına karşın jeopolitik risklere bağlı olarak petrol fiyatlarını 2023 yıl sonu için sınırlı bir miktar yukarı yönlü güncelledik. Bununla birlikte ortalama petrol fiyatı varsayımlarımızda 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş öngörmeye devam ediyoruz. İthalat fiyatlarında küresel talep görünümü ile uyumlu olarak 2023 yılı için aşağı yönlü beklentimiz devam etmektedir. 2024 yılında ise küresel iktisadi faaliyetle uyumlu olarak sınırlı bir oranda artış bekliyoruz.

Gıda fiyatlarının 2023 yılında önceki tahminimizle uyumlu olarak yüzde 22, 2024 yılında ise yüzde 11,5 oranında artacağını varsaydık. Ayrıca tahmin üretilirken makro ekonomik politikalarının orta vadeli bir perspektif ile enflasyonu düşürmeye odaklı ve liralaşma adımları kapsamında koordineli bir şekilde belirlendiği bir görünümü esas aldık.

Şimdi sizlerle anlattığım bu çerçeve dahilinde ürettiğimiz enflasyon tahminlerimiz; Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları önceki raporda açıkladığımız tahminlerimizle uyumlu olarak 2023 yıl sonunda yüzde 22,3, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir. Gerek enflasyon gerekse tahminlerimize ilişkin varsayımlarımız bir önceki raporda sunulan öngörülerimizle uyumlu olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık 1 puan altında gerçekleşirken dışsal değişkenlere yönelik tahminlerimizde de çok önemli bir farklılaşma olmamıştır. Dolayısıyla tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk.

2023 yılı para politikası ve liralaşma strateji metninde ifade ettiğimiz gibi enflasyon tahminlerimizi bir ara hedef olarak değerlendiriyoruz. Liralaşma stratejimizin tüm tahminlerimizle uyumlu bir enflasyon patikasını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz. Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşmenin politikalarımız çerçevesinde aldığımız kararların belirginleşen katkısı ile birlikte önceki enflasyon tahminlerimizle uyumlu olarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun ana eğilimi ile beklentilerde gözlenen ve devam edeceği öngörülen iyileşmenin 2023 yılı tahminleri üzerinde 1,4 puan aşağı yönlü etkisi oldu. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları ve birim işgücü maliyetleri varsayımlarındaki güncellemeler 2023 yılı enflasyon tahminlerini sırasıyla 0,1 puan ve 1,5 puan yükseltti.

Yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki doğal gaz ve elektrik fiyatları kaynaklı güncellemeler 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 0,2 puan kadar aşağı çekti.

Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devamı için yatırım istihdam üretim ve ihracat odaklı bir gelişim öngören Türkiye Ekonomi Modelini uygulamaktadır."

Hibya Haber Ajansı