Kıbrıs Türk Kesimi Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

*“Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kıbrıs Türk tarafının lideri Dr. Fazıl Küçük ve Rum tarafının lideri Başpiskopos Makarios tarafından imzalanan Zürih ve Londra antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağustos 1960 tarihinde kuruluşu sağlanırken, Makarios ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Enosise sıçrama tahtası ve Kıbrıs Helenizmi’nin en büyük zaferi’ olarak niteleyecek ve ‘Türk ulusunun Kıbrıs’taki uzantısı olan Türkleri adadan kovacağız’ diyecekti. Bunları unutmak mümkün değildir”

*“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada ‘16 Ağustos 1960’ tarihinin Kıbrıs Helenizmi için ‘bayram günü’ olduğunu söylerken, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

*"Kıbrıs Türk halkı, 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Enosis hedefli Kanlı Noel saldırıları ile birlikte eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlanırken bütün Anayasal hakları ayaklar altında çiğnenmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum devletine dönüşmüştür. Bu devlet, Kıbrıs Türk halkını asla temsil etmemektedir."

*"Kıbrıs Türk halkının devletinin temelleri 1964 yılının başında oluşturulan Genel Komite Yönetimi, daha sonraları Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti ile güçlendirilirken, KKTC’ye ulaşılmıştır. Bu 60 yıllık bir mücadeledir ve 60 yıldan bu yana Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Türk halkını da sadece ve sadece kendi hür iradesiyle kurduğu, çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşadığı KKTC temsil etmektedir”

*“Annan Planı referandumu ile Crans Montana görüşmelerinde de Rum tarafı bu tutumunu sürdürürken, federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağı gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış ve eşit egemen 2 ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz ilk kez Cenevre’de müzakere masasına konulmuştur. Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerimizden geri adım atacak değiliz.

*"Eşit egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz, tek gerçekçi çözüm yolu olarak müzakere masasında dururken, Rum Yönetimi ‘müzakerelerin iki devletli çözüm zemininde yeniden başlamasını kabul etmeyeceğini’ söyleyip, uzlaşmaz tutumunu sürdürürken, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını ve federasyonun görüşülmesini talep etmektedir. Bunu kabul etmemiz ve bir 53 yıl daha federasyon masalı peşinde koşmamız asla mümkün değildir. Bugünlerde Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve diğer bölgelerde katliamdan geçirilen insanlarımızı anarken, bunlar bize Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir”

*“Tehdit ve baskılara boyun eğecek değiliz. Bir kez daha belirtiyorum ki, Güzelyurt KKTC toprağıdır ve asla iade edilmeyecektir”