Türkiye Komünist Hareketi (TKH) adına Merkez Komite üyesi Evrim Saldıran'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Emperyalist-kapitalist sisteme bağlı Türkiye ekonomisi büyük bir yol ayrımına gelmiş durumda. Uzun yıllardır serbest piyasa anlayışıyla yönetilen Türkiye ekonomisi, sermaye sınıfının elinde ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu krizin etkileri her geçen gün artmakta, krizin etkileri emekçilerin yaşamını doğrudan etkilemektedir. Krizin ortaya çıkarttığı faturayı emekçilere kesen sermaye sınıfı ve emperyalist tekeller yeni bir saldırı hazırlığı içinde.

Emperyalist tekellerin geçmişte IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla ortaya koyduğu, emekçi halkımız tarafından "acı reçete" olarak da bilinen neo-liberal program, bugün kriz vasıtasıyla tekrar önümüze koyulmaktadır. Bu sefer ise sahnede IMF ve şürekası değil, ABD'nin doğrudan temsilcisi olan McKinsey firması vardır.”