Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın TL'yi güçlendirecek adımlar atacağını bildirdi. 

Kavcıoğlu konuşmasında, "Doğrudan yabancı yatırımlarda Avrupa ülkelerinin payı yüzde 60'lar civarında. Dünya ekonomisine baktığımızda hizmetler sektörü imalat sanayine kıyasla salgına bağlı kısıtlamalardan daha fazla etkilenmiştir. Son dönemdeki PMI verileri hizmetler ve imalat sektöründe halihazırda devam eden toparlanmaya eşlik ettiğini görüyoruz. Bu durum daha dengeli bir görünümü destekliyor." dedi.

Ekonomik büyümeye dikkat çeken Kavcıoğlu, "Euro Bölgesi başta olmak üzere hizmetler PMI endekslerindeki güçlü artışlar genele yayınlan bir toparlanma gösterdiğini görüyoruz. Ekonomik büyüme nisan ayına kıyasla daha olumlu bir görünüm gösteriyor. Bu gelişmeler ticaret ortaklarımızın gelirlerinin arttığını ve Türkiye'nin dış talep görünümünün iyileştiğini ortaya koymaktadır. Bu durum ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, salgın sürecine de değinerek, "Salgın döneminde ülkeler doğrudan kamu harcamaları diğer finansal destek ve teşviklerle ekonomilerini desteklediler. Gelişmiş ülkelerde milli gelirin yüzde 20'sini aşan kamu destekleri verildi. ABD'de milli gelirin yüzde 25'i oranında kamu harcaması ve vazgeçilen gelirler şeklinde ekonominin desteklendiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ekonomilerde daha sınırlı olmakla ekonomilerin çeşitli tedbirlerle desteklendiğini görüyoruz." şeklidne konuştu.

"SALGINI KONTROL ALTINDA TUTAN EKONOMİLER ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin salgını kontrol altında tutan ülkeler arasında yer aldığına vurgu yapan Kavcıoğlu, "Türkiye destekleyici para maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını daha başarılı kontrol altına alan ekonomiler arasında yer almakta. Bu durum yatırım ve istihdama olumlu yansımıştır. Geldiğimiz noktada ülkelerin ekonomi ve toplum sağlığına dair politikalarını daha iyi şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon rezervler ve risk primi konularında iyileşme alanı olduğunu görüyoruz." dedi.

Dış borca ilişkin de konulan Kavcıoğlu, "Mayıs 2021 itibariyle kısa vadeli dış borç 25.7 milyar dolar azalarak 144.9 milyar dolardan 119.2 milyar dolara düşmüştür. Bu durum dış borç göstergelerimizde olumlu yansıyacak. Salgın döneminde uygulanan mali, parasal ve finansal politikalar ile salgının hane halkı ve reel sektör üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle birçok ülkede borçluluk oranlarında artışlar meydana geldi. Küresel olarak 289 trilyon dolara ulaşan borç dünya gelirinin yüzde 360'ını aşmıştır. Ekonomideki farklı kesimlerin borçluluk durumlarına baktığımızda kamu ve hane halkı borçluluğunda gelişmiş ülkelerin oldukça yüksek bir borç yükü olduğunu görmekteyiz. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde olumlu olarak ayrışmaktadır." dedi.