MHP'li Kalyoncu'nun açıklaması şöyle:

Çevreciliğiniz Siyasi Menfaatleriniz Kadar!
Yurdumuzun ciğerleri kül olmuş, milletin yüreği kavrulmuşken muhalefet yapmak
adına orman yangınları ile canhıraş mücadele eden yetkilisinden alandaki gönüllüsüne
kadar eleştirmeye cüret edenler, önce ortakları HDPKK’ya baksınlar.
Maden çıkartma çalışmalarında hükümete ağaç üzerinden saldıranlar terör
örgütünün yaktığı ormanlar üzerinden yine hükümete saldırıyorlar. Her konuda
riyakarlar ve tüm olumsuzluklardan siyasi menfaat elde etme peşindeler. O ormanlarda
binlerce can yandı. Karbon salınımı ile ilgili hükümeti eleştirmeye uğraşanlar hiç hesap
ediyor mu; PKK’nın yaktığı ormanlardan ne kadar karbon salınımı olmuş?
Her yerinizden riya akıyor. Çevreciliğiniz siyasi menfaatleriniz kadar. Unutmayınız
ki şu anda hükümetin verdiği mücadele takdire değerdir. Yanan alanlar yeşillenecek
fakat siz kuruyacaksınız. Yanan evler yapılacak, siz yıkılacaksınız. Yanarak can veren
hayvanların yerine yenileri üreyecek, yakanların kökleri kuruyacak.
Yeniden Ağaçlandırma Çalışmalarında İklim Değişikliği Dikkate Alınmalı!
Sıcaklıklardaki artışlar yangınların daha hızlı bir şekilde yayılmasına sebep
olmaktadır. Bu kapsamda ormanlara yapılan sabotajların da önlenmesi açısından,
özellikle yaz aylarında orman alanlarında piknik yapılması yasaklanmalı, ormanlarımız
belirli bölgelerde kameralar ile izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Önceden yangın
görünmeyen alanlarda da risk analizleri yapılmalı ve terör faliyetlerine karşı önlemler de
alınmalıdır.
Bu önlemlerle lağım farelerinden de aşağılık olan PKK ve yancılarının
ormanlardan, ormanlardaki karıncalardan ve tüm hayvanat ve nebatattan uzak durması
da sağlanacaktır.
Ayrıca öncelikli olarak orman köylerinde ve diğer yerleşim alanlarında yerleşim
merkezleri ile ormanlık alanlar arasında yangına engel olabilecek tampon bölgeler
oluşturulmalıdır. Böylece olası yangından yerleşim alanlarının etkilenmesi, can ve mal
kaybı riskinin azaltılması sağlanacaktır. Bunun yanında orman köylerinde yangına
müdahale edecek birimler oluşturulmalı ve vatandaşlarımız eğitilmelidir.
Özellikle ülkemizde var olan ve risk altında olabilecek yerlerdeki anıt ağaçların
yangınlarda korunması adına önlemler alınmalı, mümkün olan alanlarda etraflarında
tampon bölge oluşturulmalıdır.
Orman alanlarına hayvanlar için suni barınakların ve su kaynaklarının yapılması,
orman içi açıklıkların olması olası bir orman yangınından yaban hayvanlarının en az
şekilde zarar görmesini sağlayabilir. Ağaçlandırma çalışmalarında bu tür açık alanlar
planlanmalıdır.

Yanan alanların yeniden doğaya kazandırılması için yapılacak ağaçlandırma
çalışmalarında orman içi hayvanların ihtiyaçları da göz önünde tutularak bu alanlar
yaban hayatına da kazandırılabilecektir.
Yanan alanlarda böcek salgını oluşturmayacak şekilde bırakılacak olan dikili
kurular ve devrik ağaçlar, birçok yaban hayvanın barınma ihtiyacını karşılayacaktır.
Yanan alanda bırakılan ölmüş hayvanlar etobur hayvanların besin ihtiyacını
karşılayacaktır.
Ayrıca ağaçlandırma çalışmalarında iklim değişikliği de dikkate alınarak
ormanlarımızdaki bitki desen değişimi de planlanmalıdır. Çalışmalar bu yönde
düzenlenir ise gelecekte oluşabilecek birçok sorun da engellenmiş olacaktır.