Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) genel kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. 

Genel kurulda yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

OYAD Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği VATAN ve BAYRAK sevgisini
canından aziz bilip karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde, üstün görev bilinci
ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı
çalışan ve emekli personelin OYAK’taki birikimlerinin korunmasını, daha iyi yönetilmesini
sağlamak, bir STK olarak denetim görevini yapmak ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak
üzere 27.01.2021 tarih ve 06.143.334 kütük ve 312 tasdik numarası ile kurulmuştur.
30.12.2022 tarih itibari ile 2.000'e yakın resmi üyemiz, sosyal medyada ise 20.000'e yakın
takipçimiz ile her geçen gün büyümekte olan bir aileyiz.
Bu kapsamda OYAD olarak amacımız;
Misyon ve vizyonumuza uygun olarak her kuvvet ve statüdeki OYAK üyelerinin bir çatı
altında toplanmasını sağlamaktır.
''OYAK ÜYELERİNİNDİR.'' Sözünden hareket ederek 1961 yılından beri uygulanmakta
olan 205 sayılı kanunun güncellenerek üyeler lehine kazanımlar elde etmektir.
205 sayılı kanun temelinde rütbe ve statülerin sayıları nispetinde OYAK kurullarında
adaletli bir temsil imkanı sağlamaktır.
Üyelerin yapılacak yatırımlarda söz sahibi olması, OYAK Yönetim Kurulu'nun bu husustaki
harcama yetkisi miktarının azaltılması, sürdürülebilir hak edilen nemanın her sene üyelere
yansıtılması başta olmak üzere, OYAK’ın daha iyi ve verimli yönetilmesi için çalışmalar
yapmaktır.
205 sayılı OYAK Kanunu'nu önce üyelere anlatarak ÜYE MİYİZ?, ORTAK MIYIZ?
konusunda statünün yasal zemine oturtulmasını sağlamak, kanunun günümüz şartlarında
üyeler lehine değişikliği için çalışmalar yapmak, özellikle temsilde adalet, sürdürebilir bir
nema ve OYAK yönetiminin üyelerine karşı, şeffaf yönetim sağlanması ve diğer konularda
da çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak ve bu faaliyetleri icra ederken OYAK’ın
kurumsal yapısına zarar vermeden, OYAK ve iştiraklerinin daha etkin, yüksek kar
potansiyeline sahip, ülke ekonomisine yön veren, üye lehine olumlu olacak yatırım ve
projelere destek vermek amacımızdır.
OYAD ne gibi çalışmalar yaptı diye sorulacak olursa;
Bizler daha derneğimiz kurulmadan önce OYAK‘ taki haklarımızın korunması ve doğru
yönetilmesi perspektifinde bir avuç yürekli insan tarafından TOTAL ve MOİL yatırımlarının
sorgulanması hususunda başta Ankara olmak üzere İstanbul, Konya, İzmir, Antalya gibi
illerde yaşayan 70 yürekli OYAK EMS üyesi ile OYAK Genel Md.lüğü önünde basın
açıklamasına katılarak, OYAK’ a dilekçe ile bu yatırımın gerekçelerini ve verimli olup
olmadığını sorduk.
Akabinde 24.07.2020' nde ve sonrasında 15.12.2020 ve 15.02.2021 tarihlerinde OYAK ve
MSB.lığına çeşitli konularda ayrıntılı dilekçe faaliyetleri icra edilmiş, hukuki anlamda
kullanılmak üzere cevaplar alınmıştır.
Mecliste bir parti haricinde grubu bulunan tüm siyasi partiler ile kanun değişikliği
yapılmasının gerekliliği hakkında görüşmeler yapılmış, bilgi dosyası sunulmuştur.
OYAK Genel Md.lüğü ile üst düzeyde görüşmeler yapılmış derneğimizin kuruluşu, misyon
ve vizyonu ile amacımız hakkında bilgi verilmiştir.
Facebook, Twitter, Telegramda olmak üzere yaklaşık 20 bin sosyal medya üyemizle
teşkilatlanarak kamuoyuna bilgilendirmeler yapılmıştır.

Twitter’ın etkinliği üzerinden yola çıkarak her hafta salı günleri yüksek katılımla TAG
çalışmaları yapılmıştır.
OYAD Web sayfası aktif hale getirilerek on-line üyelik işlemleri yapılmaya başlamış,
faaliyet ve çalışmalarımız sitemizden paylaşımlar ile üye ve kamuoyu bilgisine
sunulmuştur.
OYAK EMS üyelerinin uzun yıllardır alamamış olduğu banka promosyonu konusunda ciddi
adımlar atarak kamu ve özel bankalara resmi yazılar yazılmış, OYAK ile görüşmeleri
sağlanmış, Yapı Kredi Bankası anlaşması ile üyelerimize 6-7-8 bin tl promosyon
ödenmesine öncülük edilmiştir.
OYAK EMS üyelerinin OYAK yetkili kurullarında temsil edilmesi konusunda TBMM, MSB
ve İçişleri Bakanlığı'na resmi yazı yazılmış, bu konunun gündeme alınması sağlanmıştır.
Hukuki ve resmi çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir.
OYAK tarafından her yıl üyelerden kesilen Masraf ve Riziko prim oranlarının çok yüksek
olduğu konusunda yazı yazılmış, bu konunun OYAK Genel Kurulu'nda gündeme alınması
istenmiştir.
OYAD sınıf, rütbe ve statü gözetmeksizin bütün üyelerimizin haklı taleplerinin ve
mücadelesinin yanındadır. OYAD hiçbir siyasi görüş ve akımın etkisi altında kalmaksızın
tüm haklı taleplerin destekçisi ve takipçisidir.
Derneğimiz OYAK karşıtı değildir. Bizler OYAK’ın HASMI değil, HAMİSİYİZ. Bu böyle
bilinmelidir. Biz OYAK EMS üyesiyiz. Biz OYAK üyesiyiz. Biz OYAK'ın gerçek
sahipleriyiz.

OYAK’ta şehitlerin canı, gazilerin kanı ve binlerce üyenin alın teri ve emeğinin karşılığı
var. Bizler dernek olarak bunların heba edilmesine asla müsaade edemeyiz.
TSK içerisinde hangi statüde olursa olsun ilk göreve başladığı andan itibaren alın teri ve
emeğini OYAK’ta geleceğine yatırım yapan her insan şunu çok iyi bilmelidir ki, yılların
birikimi olan parasının ve birikiminin kontrolü başıboş bırakılmayacaktır.
OYAK üyeleri, emekli olduktan sonra OYAK’taki birikiminin karşılığı olarak aldıkları NEMA
ile, içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar içerisinde bir nebze nefes almaya
çalışmaktadır. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ içerisinde görev yapan her statüdeki
personelin ekonomik alım gücü her geçen yıl azalmaktadır. 20 yıl önceki maaşının alım
gücü ve miktarı dikkate alındığında asgari ücrete göre 4 kat oranında düşüş meyadana
geldiği açıkça görülmektedir. Üyeler işte bu aradaki farkı OYAK’taki birikiminin karşılığı
olarak aldığı EMS maaşı ile telafi etmektedir. EMS maaşı ile çocuğunu okutmakta, ev ile
araba kredi taksitini ödemektedir.
Bu nedenle her yıl açıklanan nemanın sürdürülebilir bir oran olması ve üyelerin
beklentilerini karşılaması önemlidir.
OYAK Üyelerinden isteğimiz, OYAD’ a üye olarak destek vermeleridir. Resmi Web
sayfamız üzerinden derneğimize üye olarak destek verilmesi çok önemlidir. Tek kalırsak
yok oluruz, Bir olursak var oluruz. Birlikte güçlüyüz.
Selam ve saygılarımızla...