YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2017/40087 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2018/13343 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/8474 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı