Kılavuzda, Türkiye'de uygulanmaya başlanan BioNTech/Pfizer aşısında olası alerjik reaksiyona dikkat çekildi. 

Klavuzda, BioNTech aşısı en az dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaği, ayrıca aktif Covid-19 hastalarına, 180 gün içerisinde Covid-19 geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir Covid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı uygulanmayacak.

Kılavuzda, hamile kadınların BioNTech aşısı yaptırmasına dair kesin bir tavsiyede bulunulmazken  gebelikte mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığına dikkat çekildi.

*Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı
uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir.

* Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.


* Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden
ayrılmamalıdır.


* Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın
sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.


* Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına kaydedilecektir.


* Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.

* Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.