SERKA tarafından 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TRA2 bölgesinin
kalkınmasına yönelik birçok projeye destek verilmeye devam ediliyor. Bu program
kapsamında, desteklemeye hak kazanan projelerden bir tanesi de Kars İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nün başvurmuş olduğu “Kars İli Tarımsal Yatırım Fırsatlarının Tanıtımı” projesi
oldu. Projeyle Kars’ın tarımsal faaliyetleri, son dönemde tarımda yapılan yenilik ve altyapı
yatırımlarına dikkat çekilerek, Ulusal ve Uluslararası girişimcilerde, sermayedarlarda,
yatırımcılarda tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmaları içim farkındalık oluşturulacak. Proje
kapsamında, Kars’ın hayvancılığı, jeolojik, lojistik, jeostratejik, coğrafik avantajlarından
ötürü, gelecekte tarım sektörüne yatırımların yapılma potansiyelinin yükseleceğini konu alan,
Kars’ın tarımsal faaliyet ve yeniliklerinin anlatıldığı bir tanıtım filmi çekilecek. Filmde
seslendirmelerle yatırım yapılabilecek; fide-fidan üretimi, tohumculuk, tarımsal lojistik, eko-
turizm, yenilenebilir enerji, biyoenerji, birincil bitkisel üretim, organik tarım, et-süt işleme,
kaz ve kanatlı üretimi, tarımsal ithalat-ihracat gibi alt sektörlerle Kars’ın sahip olduğu
olanaklar ortaya konularak, yatımcılar Kars’a yönlendirilecek.