Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de, kayıtlı sermaye tavanı değişikliğine ilişkin karar kabul edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 8. maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11937 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2020 gün ve E.59568269 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup, genel kurulda ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı