TCMB Haziran Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46 olmuştur. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Haziran ayı enflasyonu %1,21, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 0,75 ve Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 0,74 beklenmektedir. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla yüzde 16,68, yüzde 16,88 ve yüzde 16,73 olarak gerçekleşecektir.

Enflasyonu yukarıda tutmaya devam edecek risklerin devam etmesi, belki ağırlığının artması durumuyla yaz aylarında karşılaşacağız. Döviz kuru ve küresel emtia fiyatlarından gelen geçişkenlik etkisinin yanında, küresel para hareketlerini etkileyecek büyük Merkez bankaları kararları enflasyonun belirleyici etmenleri konumunda, bu durumda da dönemsellik ve baz etkisi dışında; eğer efektif politika uygulamaları devreye konulmazsa enflasyonist baskı devam edecek görünmektedir. Enflasyonun güncel konumundan kayda değer bir düşüş beklentisinin önümüzdeki aylar için ağırlıkta olmaması ve piyasa bazlı enflasyon beklentilerinde bozulmanın devamı para politikası esnekliği bağlamında bir alan göstermemekle beraber, parasal sıkılığın derecesinin değerlendirilmesi gerekliliği daha önemli bir noktada bulunmaktadır.

12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla yüzde 12,12 ve yüzde10,16 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece yüzde 11,14 olmuştur. 

 

Yıllık TÜFE beklentilerindeki gelişmeler… Kaynak: TCMB, Bloomberg

Ay sonuna ilişkin AOFM beklentileri TCMB’nin mevcut oranları koruması ve 17 Haziran PPK’sından bir faiz değişikliği beklenmemesi neticesinde yüde 19 olmuştur. Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %19’da kalmıştır. 5 yıllık DİBS faiz oranı beklentilerinde 12 ay sonrası için yüzde 15,63’ten %15,72’ye doğru bir değişim görülürken, 10 yıllık DİBS faizlerinin ise 12 ay sonra yüzde 15,57 seviyesinde olması beklenmektedir. Önceki tahmin döneminde bu beklenti yüzde 15,55 düzeyindeydi. Piyasa, Merkez Bankası’nın da politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 19, 18,35, 16,53, 14,22 ve 11,64 olarak öngörmektedir.

Enflasyona dair yukarı yönlü görünümün devam ettiği ve politika faizinin enflasyon üzerinde belirlendiği bir ortamda, Merkez Bankası’nın 17 Haziran tarihindeki faiz kararına dair herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Buna karşın; ilerleyen aylara ilişkin olarak Merkez Bankası’nın 3Ç21 sonlarında belirginleşmeye başlayacak bir enflasyon düşüşü varsayımına dayanarak faiz indirimi fırsatlarını arayacağını düşünüyoruz. Buna karşın; enflasyonun mevcut durumu ile ÜFE geçişkenliği, döviz kuru ve küresel etkiler kapsamında oluşacak durumun zorlayıcı olacağını değerlendiriyoruz.

 Büyüme beklentilerinde iyileşme görüyoruz. Bir önceki anket döneminde %4,3 büyüme şeklinde olan 2021 GSYH beklentisinin %4,9’a arttığı görülmektedir. 2022 öngörüsü ise Haziran anket döneminde %4 büyüme şeklinde oluştu. 1Ç21 döneminde %7 olarak gerçekleşen büyümenin, 2Ç21 döneminde baz etkisini yansıtır şekilde güçlü çift hanelerde gerçekleşmesini bekleriz. Buna karşılık, aylık karşılaştırmalı verilerde özellikle 1Ç21’de büyümeye en önemli katkıyı veren imalat sanayiinde kısmi yavaşlama etkisi görülmektedir. Mayıs döneminde yaşanan tam kapanma ve öncesinde de uygulanan bazı kısıt önlemlerinin hizmet sektörü aktivitesini sınırlaması söz konusu olmuştur. Yıl genelinde %5,8’lik güçlü büyüme beklentimiz var, ancak enflasyon başta olmak üzere makro dengeler konusunda çekincemizi belirtiriz. 

Döviz kuru beklentileri 2021 yılsonu için 8,95 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 9,23 olduğunu görüyoruz.

Kaynak: Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı