Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,"Yönetim Kurulu'nun 07.12.2020 tarihli kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşünü alarak 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir." denildi.


Hibya Haber Ajansı