Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin 2021-2025 yılları olarak güncellenmesine, banka esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinlerin alınması sürecinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek üzere genel müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı