Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Böylesi bir ihtiyaçtan dolayı Yükseköğretim Şurasını yapmaya karar verdik. Bu şurada toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla gündemin belirlenmesi yine söz konusu temsilcilerle öne çıkan konuların müzakere edilmesi ve YÖK'e yol haritası sunulması çok önemlidir. Amacımız Türk yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak. Şuraya, üniversitelerin yanı sıra, TÜBİTAK, ÖSYM, TÜBA, Kalite Kurulu gibi yükseköğretim ile doğrudan ilgili kurumlar ile ilgili bakanlıkların temsilcileri, TBMM’deki ilgili komisyonlardaki parti temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu, sanayi ve ticaret odalarının üst kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve derneklerinin temsilcileri, üye sayısı en fazla üç eğitim sendikasının temsilcileri de katılacak"  dedi.

Saraç, "Şura gündemini de paydaşlarla birlikte belirlenmesini hedefliyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli mesleki kuruluşların üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığımız yazıda, YÖK’ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı konulardan birisinin de paydaşların katılımıyla ülkemizde ilk kez bir 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenmesinin olduğunu belirttik ve Kasım ayında geniş katılımlı şekilde yapılacak şuranın gündeminin söz konusu kurum ve kuruluşlardan gelecek önerilere göre şekilleneceği ifade ettik. Dolayısıyla gündem maddeleri zikrettiğimiz kurum ve kuruluşların önerileri ile belirlenecek, şekillenecek" bilgisini verdi.

Şuranın ana başlıkları ile ilgili bilgi veren saraç, "Şuranın yükseköğretime dair tasarım, taslak, entelektüel yaklaşım ve vizyonların, ideolojik temelli kısır tartışmaların değil, kısa zamanda hayata geçirilebilecek ve sistemde hissedilebilir iyileştirmeleri tetikleyecek geniş mutabakatların filizleneceği bir zemin olmasını tercih ediyoruz. Yükseköğretimle ilgili ele alınabilecek ve tartışılabilecek konuların çok olmasına karşılık ülkemiz için öncelikli konu ve sorunlar arasından bir tercih yaparak sınırlı sayıda konu başlığının ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının ve sonuç üretilmesinin gerektiğini özellikle vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖK’ün internet sayfasında askıya çıkarılacağını ve böylece yapılan öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda şura gündemine nihai şeklin verileceğini belirten Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Şurası, Türk yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak. Yükseköğretimde geniş bir mutabakatla daha iyiyi arayan bir süreç olmasını arzu ettiğimiz 1'inci Yükseköğretim Şura’sının, aynı zamanda yükseköğretim tarihimizde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacaktır. Tüm paydaşların katkıları şuranın başarısı için çok önemlidir ve tüm paydaşları bu sürece katkı sağlamaya çağırıyoruz. Yükseköğretim sisteminde kaliteyi önemsiyorsak, 3 aşamaya çok dikkat etmek zorundayız. Birincisi yükseköğretime erişim noktasındaki düzenlemeler, ikincisi süreçler; eğitim-öğretim esnasında süreçlerin takibi ve buradaki kriterlerin yükseltilmesi bu da çok önemli. Üçüncüsü de mezun çıktıları. Çıktıyla alakalı düzenlemelerin olması diplomaların daha değerli hale getirilmesi ve toplum nezdinde daha da yükseltilmesi. Bu 3 aşamaya kalite eksenli olmak üzere yaklaşılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu 3 aşamaya ilişkin yeni ve daha önce yükseköğretim sisteminde uygulanmamış birtakım süreçleri başlatacağımızı ifade etmek isteriz"