TÜRKDEGS Başkanı Doç. Cihat Yaycı, mülteci ve göç hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin bir göç, gönderme ve transit ülkesi olduğunu ve bu nedenle ülkemizde hemen hemen her türlü göç akımının yaşandığını belirten Yaycı, "Dolayısıyla göç konusu Türkiye'nin öncelikli alanlarından biridir. Pozitif değerlerde Türkiye'nin olması gerekir. acilen ulusal çıkarlarını ön planda tutarak çok yönlü önlemler alması, küresel ölçekte insan haklarına ve adalete saygılı önleme, göç ve entegrasyon politikalarına ihtiyaç vardır.
"Göç sorunları insan odaklı bir çerçeveye yerleştiriliyor, ancak güvenlik boyutu bir öncelik olarak görülmelidir." Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması elzemdir" dedi. kullanılan ifadeler.