HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Âlimler ve Medreseler Birliği (İTTİHAD-UL ULEMA) tarafından Zoom üzerinden düzenlenen 6'ncı Âlimler Buluşmasında bir konuşma gerçekleştirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İTTİHADUL ULEMA tarafından çevrimiçi düzenlenen ve Türkiye, Suriye, Irak ve İran başta olmak üzere Ümmet Coğrafyasının birçok ülkesinden ulemanın iştirak ettiği "6'ncı Âlimler Buluşmasında" bir konuşma yaptı.

Yapıcıoğlu, 6'ncı Âlimler Buluşmasına gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Alemlerin Rabbine hamdolsun.

Salat ve selam ilmin kaynağı, evliya, enbiya ve mücahidlerin serveri Hazreti Muhammed’in (Aleyhisselatu Vesselam), âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Selam ve hayır dualarımız siz İslam Âlimlerinin ve Ümmetin önderlerine olsun. Saygı ve hürmetlerimi siz değerli Hoca ve Seydalarıma her birinize tek tek sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başımız ve gözümüz üzerine geldiniz.

Başta Kürdistan’ın dört bir tarafından Âlimlerimizi bir araya getirerek 6’ncı Âlimlerin Buluşmasını organize eden Tertip Heyetini böyle değerli, kıymetli ve hayırlı bir işe vesile oldukları için tebrik ediyorum. Ayrıca böyle hayırlı bir toplantıya katılıp değerli görüş ve fikirleriniz ile kıymetlendirip süslediğiniz için de siz değerli âlimlerimizi tebrik ediyorum.

Gönül isterdi ki bu buluşmamız yüz yüze ve bir arada olsaydı. Birbirimizle musafaha edelim, kucaklaşalım, birlikte oturalım, Ümmetin meselelerini birlikte tartışıp müzakere edelim ve birbirimizden istifade edelim. Ancak İlahi Taktir, Corona salgınının şartları ve tedbirleri bu yıl da bir araya gelmemize izin vermedi.

İslam Aleminin mesele ve problemleri çoktur. Ama en büyük problem ve meselemiz tefrikadır. Maalesef tefrika Ümmet içinde öyle bir hal almış ki artık Müslümanlar birbirlerine karşı asker ve ordu toplayacak seviyeye ulaşmış. Hak ve hukuklarına tecavüz ediyorlar. Mukaddesatlarını ve değerlerini düşmanın eline veriyorlar. Düşmanlarını emin ve kardeşlerini de ihanet içinde görüyorlar.

Hakikatte Ümmet için bütün isim ve rengiyle rahmet olan ihtilaf bugün bütün isim ve rengiyle tefrikaya sebep olmuş durumdadır. Fikri ihtilaf, siyasi ihtilaf, akidevi ihtilaf, mezhebi ihtilaf, ameli ihtilaf ve daha niceleri… Rahmet olan ihtilaf ilmin ve âlimlerin içtihatlarının kaynağıdır. Tefrikanın kaynağı ise ne ilimdir ne de rabbani âlimlerdir. Nasıl ki içtihadî ihtilafın kaynağı ilim ve ulema ise aynı şekilde tefrika sorununun çözümü de -ki bugün tüm sorun olumsuzlukları sebebi olmuş- yine ilim ve ulemadır.

Bu vesile ile 6’ncı Âlimler Buluşmasını çok çok değerli ve önemli buluyorum.

Ümit ve temenni ediyorum ki bu konferans Kürd Toplumunun ve İslam Âleminin birliği ve ittihadı için önemli ve ciddi bir adıma vesile olsun. Bu konferansın amacı ve hedefi için verilen demeç, fikir ve söylemler çok değerlidir.

İnkar ve irtidad fikrine karşı özelde Kürd Toplumunda genelde ise İslam Âleminde Kürd haklarının elde edilmesinde -ki Kürdler İslam Ümmetinin önemli bir uzvudur- ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşturulmasında hem geçmişte hem de gelecekte haçlılar ve işgalci siyonistere karşı ve Batı’nın Müslümanlara yönelik hücum ve saldırılarına karşı Kürdlerin rolü büyük olmuştur ve olacaktır.

Ancak ulemanın rolü bunların tamamında rollerin en önemlisidir. Biz böyle önemli bir günde ve bu münasebetle bu rolü tekrar gündeme getiriyoruz. Bu önemli ve kutlu bir iş ve görevdir.

Rabbul Âlemin hepimizin cehd ve sa’yini kendi rızası için kabul buyursun.

Bizi faydası olmayan iş ve meşgalelerden muhafaza etsin, bizi yardımından mahrum etmesin,

Bizleri kendi yolunda hizmet edenlerden eylesin ve buna layık kişiler eylesin.

Hayır ve selamette kalın…

Allah sizi hayır ile mükafatlandırsın.

Davamızın sonu Alemlerin Rabbi olan Allah’a Hamd etmektir.

Esselamu Aleyküm we rahetullahi we berekatuhu”

Sivil Düşünce Haber Portalı