Yeni Dünya Partisi Genç Lideri Emanullah Gündüz, Ankara'da yaptığı video konuşmasında Kürdistan tartışması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gündüz, Kürdistan'ın coğrafi bir isim olduğuna urgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

"Kürdistan ifadesi siyasi anlamda yüz yıldır tartışmalı bir konu. Ancak Coğrafi ve kültürel olarak kullanılan Kürdistan ifadesinin tartışma konusu olması üzücü. Yeni Dünya Partisi olarak Türkiye içinde siyasi anlamda bir Kürdistan ifadesini doğru ve gerekli görmüyoruz bunu kötü niyetli görüyoruz. Ancak Kürtlerin bin yıllardır yaşadıkları bölgeye coğrafi ve kültürel olarak Kürdistan denmesini yerinde ve bir hak olarak görüyoruz. Osmanlı tarihi belgelerinde bugün soğuk soyut ve zoraki ifade şekliyle Doğu ve Güneydoğu dediğimiz bölgelere Kürdistan dendiğini görüyoruz. Atatürk birçok resmi belgede aynı bölge için Kürdistan ifadesini kullanmış ve o bölgelerin vekillerine Kürdistan Mebusu demiştir. Bugünkü Türkçülük siyonist temelli olduğu için Kürd ve Kürdistan ifadeleri vebal sakıncalı yasak muamelesi görmüştür. Arap'ın yaşadı yer Arabistan Türk'ün yaşadığı yer Türkistan Ermeni'nin yaşadığı yer Ermenistan Tacik'in yaşadığı yer Tacikistan Bulgar'ın yaşadığı yer Bulgaristan oluyorsa Kürd'ün yaşadığı yer de Kürdistan olur. Kürdistan ifadesi bölücülük olmaz teröristlik olmaz. Halkın masumca kültürel olarak kullandığı Kürdistan ifadesi ile PKK HDP'nin bölücü siyasi amaçlı kullandığı Kürdistan ifadeleri farklıdır. Kürd'ü ve Kürdistan'ı yok saymak yanlıştır. Kürt Türk eşit yasal haklara ve bakış açısına sahip olmalıdır. İnsanlık ırkı topyekûn tehlikede ve saldırı altında iken Türk Kürt ırkçılığı yapmak hepimizi yıkıma götürür."