Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığı gün 25 Nisan 1915'te karaya çıkan ilk Anzak birliklerini karşılayan 27. Alay, tüm mevcudiyetinle kahramanca vuruştu.

Yaklaşık 9 ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri'nde birçok alay kahramanca mücadele etti. Ancak 27. Alay'ın kahramanlığı hiçbir zaman unutulmadı. Bu alay, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başladığı gün üstün gayret ve fedakarlıklarıyla Arıburnu mıntıkasına çıkan müttefik askerlerini karşılayan ve onlara ilk ateşi açmıştı.

 

Arıburnu'nda bu ağır yükü özellikle 27. Alay'ın 2. Taburu'nun 4. Bölüğü sırtlamıştı. Bu bölük, düşmanın amansız makineli tüfek atışlarına ve sayıca üstün askerlerinin yaptığı yoğun ateşe karşı şahadete erene kadar sahil kısmını savunmuşlardı. Bölük ve takım komutanları ağır yara almış, eratları kanlarını son damlasına kadar harcamış, fakat düşman bu fedakar bir avuç eratın gönlündeki vatan aşkını ve muharebe sırasındaki direnme ruhunu kıramamıştı.  

Tarihçi yazar Ahmet Yurttakal, HİBYA'ya yaptığı açıklamada, özellikle Haintepe önlerine çıkan düşman askerlerine karşılık veren Lapsekili Asteğmen Muharrem komutasındaki 2. takım erlerinin göstermiş olduğu cesaretin ise anlatılması gereken ayrı bir destan olduğunu söyledi.

Kıyıda bekleyen 2 manga askerin düşmanın ilk ateşinde geriye çekilmediğini, ateşe karşı göğüs gererek vuruştuğunu ve akabinde şehit olduğunu anlatan Yurttakal, ''Bu takımın komutanı Asteğmen Muharrem ilk günkü muharebede yaralanmış, takımındaki 90 erden sadece 3 kişi o günkü muharebelerden sağ çıkabilmiştir.'' bilgisini verdi.

 

Yurttakal, şöyle devam etti:

''Anzak askerlerinin çıkarma yapacağı Arıburnu bölgesini 27. Alay 2. Tabur savunacaktır. Bu birliğimiz kıyılarda keşif, emniyet ve gözetleme görevini yerine getirmektedir. Çıkarma ihtimaline karşı 27. Alay Arıburnu mevziinde çok çalışmış ve tahkimatlar yapmıştır. Siperler yenilenmiş, tel örgüleri çekilmiş ve durumlar sürekli rapor edilmiştir. Tatbikatlar günlerce sürmüş, en son tatbikat 24 Nisan 1915 gece yarısı bitmiştir.''

- En ağır yük Asteğmen Muharrem'in üzerindedir. 

Ahmet Yurttakal, 2. takımın Lapsekili Asteğmen Muharrem Efendi'nin komutasında Haintepe'de bulunduğunu, Büyük ve Küçük Arıburnu'ndan Çakaldere'ye kadar olan kıyının güvenliğini sağladığını bildirdi.

Takımın bir mangasının büyük Arıburnu güneyinde, diğer bir mangasının da küçük Arıburnu'nda siperlerde olduğunu aktaran Yurttakal, ''Aslında en ağır yük Asteğmen Muharrem'in üzerindedir. Çıkarma noktasının merkezini teşkil edecek olan bu bölgeyi kahramanca savunacaklardır. Anzak Kolordusu'nun çıkarma planı baskın esasına dayanıyordu. Ana hedefi ise Türk birliklerinin kuzey ve güneyle olan irtibatını kesmek ve Kabatepe'nin 1,5 kilometre kuzeyinden Şarapnel Vadisi'ne kadar olan alana çıkarma yapmaktı. Sol cenahı ise emniyet altına aldıktan sonra Maydos'a doğru doğu istikametinde yürümekti. Arıburnu önlerine çıkan Anzak askerleri şiddetli Türk ateşi ile karşılaşır. Saat ikiden beri tetikte bekleyen Türk askerleri Anzak birlikleri kıyıya yaklaştıklarında yoğun ateş açarlar. Kabatepe bataryasından topçu atışı yapılır. Balıkçıdamları'ndaki 1. takım da düşmanı yan ateşine alarak ağır kayıplar verdirir.'' ifadesini kullandı.

Yurttakal, Haintepe ve önlerinde vuruşan Asteğmen Muharrem ve askerlerinin adeta destan yazdığına işaret ederek, şunları aktardı:

''Kendisi ve eratları Arıburnu önlerinde eriyecek, vatanın temellerinde adlarını yazacaklardır. Kıyıya bıraktığı 2 manga askerinin hepsi vuruşarak şehit düşecek ve geriye dönemeyecektir. Asteğmen Muharrem düşman mermileriyle iki omzundan yaralanır, yaralı olmasından ötürü geriye çekilirken bir de kolundan yani üç yerinden yaralanır. Biga Hastanesi'nde tedaviye gönderilir. Aynı hastanede tedavide bulunan bölük komutanları Yüzbaşı Faik Efendi hastaneden döndükten sonra yaptığı tahkikatta Lapsekili Asteğmen Muharrem'in komutasındaki 2. takım erlerinden ancak 3-4 kişinin kurtulabildiğini anlamıştır. 2. takım kahramanca mücadele ederek Arıburnu'nda ilk şehitlerini verecektir.''

 

Balıkçıdamları'ndaki İbradalı İbrahim Hayreddin komutasındaki 1. takımın Anzak askerlerini yan ateşe tutarak ağır kayıplar verdirdiğini anlatan Yurttakal, şunları kaydetti:

''Birçok Anzak askerinin cesetleri Arıburnu sahilini kaplamıştı. İbrahim Hayreddin bu çatışma esnasında Haintepe'deki 2. takımın durumunu şöyle anlatıyor: 'Arıburnu'ndaki bölüğümüzün ikinci takımının mevcudu azami 200 neferi geçen kahramanlarının bütün İngiliz ihraç kuvvetiyle donanmasına mukavemet kudretlerinin azaldığını ve vazifelerinin hayatları pahasına ödediklerini etraftaki silah seslerinin pek azalmasında anladım ve bu suretle Arıburnu'nun düşman eline geçtiği ve işgal etmekte olduğum Ağıldere hakim mevkiler elde ettiği ve sol cenahımızdan girdiği ve bu vaziyette siperleri bırakmış bir halde kaldığı anlaşıldı.''

 

Mehmet Bayer

Hibya Haber Ajansı