Avrupa Patent Dairesi tarafından açıklanan 2021 yılı barometresi niteliğindeki yıllık rapora göre, patent başvuruları, yüzde 4,5 oranında artarak 188 bin 600 sayısına ulaştı. 2021 yılında Çin’in Avrupa’da patent başvuru sayısı yüzde 24 oranında artarak bu ülkeyi Birleşik Devletler, Almanya ve Japonya’nın arkasından geçen yılki gibi dördüncü sıraya yerleştirdi.

Aslında 2021 yılına ilişkin veriler, iki verili durumun sonucunda gerçekleşti. Bunlardan Kovid-19 krizinin konjonktürel etkisi dağılırken, uzun dönemli eğilimler belirginleşiyor. Bu bağlamda çarpıcı olan, dijital teknoloji alanındaki inovasyonların sürekliliği ve Çin’den gelen başvuruların sayısındaki artış. Nitekim bu ilk sıradaki alan, 15 bin 400 patent başvurusu ile yüzde 9,4 oranında bir büyüme kaydediyor.

Çin’in imza attığı bu ivme, bu ülkeyi komünikasyon ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerde lider konumuna getiriyor. Örneğin imaj analizine ilişkin patent başvuruları, küresel düzlemde yüzde 15 artarken Çin’den gelenler yüzde 99 artış gösteriyor. Yine bir yapay zeka branşı olan otomatik öğrenme konusunda da, yüzde 9’luk dünya ortalama artışına karşılık yüzde 46 Çin artışı göze çarpıyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta da Huawei’nin, LG ve Samsung’un yanı sıra en başta gelen başvuru sahipleri arasına geri dönüşü. Bu olgu, dijital inovasyon alanında az sayıda Uzakdoğulu oyuncunun egemen konumda bulunduğunu gösteriyor. Çin, Güney Kore ve Japonya’nın toplam Avrupa patent başvuru sayısı, ilk kez bu yıl Birleşik Devletler’in patent başvuru sayısını aştı. Uzmanlar, bu eğilimin süreklilik kazanacağı yolunda görüş belirtiyor. 

Kaynak Çin Uluslararası Radyosu
Hibya Haber Ajansı