Hellim peynirinin coğrafi işaret alması yönünde yapılan başvurular yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. KKTC yönetimi tarafından iki taraflı bir müzakere ile hellim peynirinin coğrafi ürün işareti alması yönündeki talebi, Rum kesimi tarafından karşılık görmedi. 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Kıbrıs dışında üretilen hellim markalarının patent iptali için AB mahkemesine yaptığı bir başvuru daha reddedildi.

Hellim üretici, çiftçi, hayvan yetiştiricisi ve imalatçıları, hellimin coğrafi tescili ve Kuzey Kıbrıs’tan Avrupa Birliği ülkelerine ithalini mümkün kılacak önergenin Avrupa Komisyonu temsilcilerine iletilerek Kıbrıs Türk üreticisinin haklarını da koruyacak şekilde karar verme çağrısında bulundu.

KKTC'den açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hellimin coğrafi tescili konusunda bir açıklamada bulunarak, yasallaşacak olan iki düzenlemenin nihai şeklinin hala daha kendileriyle paylaşılmadığını, uygulamaya yönelik belirsizliklerin giderilmesi yönündeki taleplerinin ise yanıtsız bıralıkdığını belirtti.

Tatar, Hellim ya da Halloumi isminin coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile AB gıda güvenlik standartları ve tescile uygun üretilecek hellimin Yeşil Hat ticareti kapsamına alınarak Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Avrupa Birliği’ne ticaretine olanak sağlayacak düzenlemelerin Avrupa Birliği’nin ilgili alt Komitelerince onaylandığını hatırlattı. Gerekli düzenlemelerin yasallaşması için gerekli onay sürecinin Nisan ayı ortalarında tamamlanması beklendiğiine dikkat çekerek, kültürel, sosyal ve ekonomik önemi haiz Kıbrıs adasına özgü hellimin AB nezdindeki coğrafi işaret tescilinin ve ticaretinin, üreticilerin hak ve çıkarlarını da gözetecek şekilde gerçekleşmesi için AB Koordinasyon Merkezi ile birlikte, ilgili Odalar, üretici birlikleri ve diğer paydaşlarla koordineli bir şekilde gerekli girişimleri yaptıklaırnı ifade etti.

"Taleplerimiz yanıtsız bırakıldı"

Tatar açıklamasında, konuyu en üst düzeyde AB ve üye ülkelerin gündeminde tutarak, üreticilerle istişare içerisinde, görüş, öneri ve endişelerimizi her aşamada ilgililerle paylaştıklarını belirtti. Bu süreçte, bazı endişelerinin karşılandığı belirtilse de, yasallaşacak olan iki düzenlemenin nihai şekli hala daha kendileriyle paylaşılmadığı, uygulamaya yönelik belirsizliklerin giderilmesi yönündeki taleplerinin ise yanıtsız bırakıldığını söyledi.

"Rum Yönetimi istişareye yanaşmıyor"

Tatar, her iki kesimin liderlerinin 2015 yılında varılan ortak mutabakat uyarınca atanan ve coğrafi işaret tescil standartlarına uyumu denetleyecek olan uluslararası denetim kuruluşu Bureau Veritas’ın bu denetimi ne şekilde gerçekleştireceği, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticareti yapılacak hellimin gıda güvenlik denetimlerini yapacak kurumun belirlenmesinde ve denetimlerinde makamlarca yapacağı iş birliği konuları ısrarlı girişimlerine rağmen yanıt bulmadığını söyledi. Tatar, talepleri doğrultusunda Avrupa Komisyonu ile temaslarının devam edeceğini, Hellim/Halloumi coğrafi işaret tescilinin adadaki iki halk arasında güven yaratmak maksadıyla ele alınması konusunda Rum tarafına hem Komisyon aracılığıyla hem de doğrudan öneriler yaptıkları halde yapıcı tutumumlarına rağmen Rum tarafı'ndan Kıbrıs Türk üreticilerinin taleplerinin yerine getirilip, belirsizlikler netleşmeden, AB sürecinin ilerlemesini tercih ettiğini belirtti. İki taraf arasında ihtiyaç bulunan iş birliği önerilerinin  reddedildiğini söyledi.

 

 Sivil Düşünce Haber Portalı
sivildusunce.com