Suriye'de Başmüftü Ahmed Bedreddin Hasun'un Suriye'nin en çok tanınan müzisyeni Sabah Fahri'nin cenaze töreninde yaptığı açıklamaları takiben başmüftlük makamı feshedilerek Esad'ın çıkardığı 28 sayılı kararla, Fıkıh Alimleri Konseyi'nin yetkileri genişletildi.

Konsey'in yetkilerini ve Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın başmüftüye bağlı çalışmalarını düzenleyen kanunun 35. maddesini de yürürlükten kaldırdı.

(Dış Basın)